Tietopyynnöt

Tietopyynnöt

Asiakirja- ja tietopyynnöt vastaanotetaan kunnanviraston palvelupisteessä (lukuunottamatta sosiaali ja terveydenhuollon pyyntöjä)

Tietopyyntö voidaan lähettää myös osoitteella kihnio@kihnio.fi

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Kunta voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti kunnan tietopyyntölomakkeella, jonka tulee sisältää tietojen pyytäjän omakätinen allekirjoitus. Pyyntö toimitetaan kunnanvirastolle tai osoitteella kihnio@kihnio.fi.

Asiakirjojen siirtyminen hyvinvointialueelle, tietopyynnöt 1.1.2023 alkaen

Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneet asiakas- ja potilasasiakirjat ja niihin liittyvät hallinnolliset asiakirjat sekä kunnan hallinnassa olevat yksityisiltä palveluntuottajilta siirtyneet asiakas- ja potilasasiakirjat siirtyvät sen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueeseen kunta kuuluu.

Tietosuoja

Sosiaali- ja terveydenhuolto, mukaan lukien Tampereen yliopistollisen sairaalan palvelut, siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestettäviksi 1.1.2023. Tämän jälkeen asiakas- ja potilastietoja koskevat tarkastus-, oikaisu- ja lokitietopyynnöt on lähetettävä Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Jos aiemmin lähettämäsi pyynnön käsittely on jäänyt kesken Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, saat vastauksen alkuvuodesta 2023 Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

ja Pirhan sivuilta Lokitiedot - pirha.fi ja vastaava Rekisteröidyn oikeudet sivu Rekisteröidyn oikeudet - pirha.fi

Pyynnön lähettäminen

Laadi lokitieto- tai selvityspyyntö vapaamuotoisesti tai lomakkeella, ja lähetä se allekirjoitettuna osoitteella

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272, 33101 Tampere

Voit tehdä pyynnön myös sähköisessä asioinnissa / OmaTaysissa (Omat tietoni → tietopyynnöt).

Vastaamme pyyntöösi kirjallisesti. Lähetämme vastauksen sähköisesti Suomi.fi-viestinä tai kirjepostina kotiosoitteeseesi.


Liitteet