Sähköinen perhekeskus

Sähköinen perhekeskus

Tästä perhekeskukseen

Perhekeskus on palveluiden kokonaisuus, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä, sekä kasvua ja kehitystä edistävien palveluiden lisäksi myös varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut.

Sähköisestä perhekeskuksesta löydät kootusti kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta. Palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Klikkaamalla yllä olevaa linkkiä löydät paljon hyödyllistä tietoa ja neuvoja arkeen. Verkostomaisesti toimiva perhekeskus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi meillä Kihniössä kaikki lapsiperheille kohdennetut palvelut kootaan yhtenäisiksi ja asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi huolimatta siitä, mikä taho toimii palveluntarjoajana. Myös valtakunnalliset sähköiset palvelut (esim. MLL nettipalvelut, mielenterveystalot ym.) ovat nostettu esille. Näin palvelut kokonaisuudessaan ovat asiakkaille myös paremmin saavutettavissa/löydettävissä.