Kihniön Vesi ja Lämpö Oy

Kihniön Vesi ja Lämpö Oy

Vesihuolto on yhteisnimitys talousveden käsittelylle ja jakelulle, viemäröinnille sekä jäteveden käsittelylle. Kunnan keskustan vedenhankinnasta ja jakelusta, viemäriverkostosta ja kaukolämpölaitoksesta vastaa 1.1.2021 alkaen Kihniön kunnan omistama Kihniön Vesi ja Lämpö Oy.

- toimitusjohtaja Henna Ala-Kurki p.044 7541 239, henna.ala-kurki@kihnio.fi

Keskustan vedenottamolta pumpattiin vettä vuonna 2023 35 499 m3 (vuonna 2022 36 283 m3) ja Parkanon jätevedenpuhdistamolle johdettiin jätevesiä 81 144 m3 (vuonna 2022 70 040 m3).

- Vesilaitoksen hoitaja: Jorma Koivistoinen p. 040 502 9736, jorkotek@gmail.com

- varalla: Laitosmies Arsi Haapamäki p. 044 7541 257, arsi.haapamaki@kihnio.fi

Kunnan alueella toimii lisäksi kolme vesiosuuskuntaa:

  • Nerkoon vesiosuuskunta, Petteri Wiinamäki p. 040 7264 962
  • Kankarin vesiosuuskunta, Ville Annala p. 044 242 1751
  • Korhosjärven vesiosuuskunta, Aki Paulamäki p. 040 846 1807

Kihniön Vesi ja Lämpö Oy vastaanottaa sähköisiä verkkolaskuja

Y-tunnus: 3179458-7

Verkkolaskut

OVT-tunnus/Verkkolaskuosoite: 003731794587

Operaattoritunnus 003721291126

Välittäjä Maventa

Liitteet