Kihniön Vesi ja Lämpö Oy

Kihniön Vesi ja Lämpö Oy

Vesihuolto on yhteisnimitys talousveden käsittelylle ja jakelulle, viemäröinnille sekä jäteveden käsittelylle. Kunnan keskustan vedenhankinnasta ja jakelusta, viemäriverkostosta ja kaukolämpölaitoksesta vastaa 1.1.2021 alkaen Kihniön kunnan omistama Kihniön Vesi ja Lämpö Oy.

- toimitusjohtaja Henna Ala-Kurki p.044 7541 239, henna.ala-kurki@kihnio.fi

Keskustan vedenottamolta pumpattiin vettä vuonna 2019 36 172 m3 (vuonna 2018 37 796 m3) ja Parkanon jätevedenpuhdistamolle johdettiin jätevesiä 68 878 m3 (vuonna 2018 64 899 m3).

- Vesilaitoksen hoitaja: Jorma Koivistoinen p. 044 7541 256, jorma.koivistoinen@kihnio.fi

- varalla: Laitosmies Arsi Haapamäki p. 044 7541 257, arsi.haapamaki@kihnio.fi

Kunnan alueella toimii lisäksi kolme vesiosuuskuntaa:

  • Nerkoon vesiosuuskunta, Petteri Wiinamäki p. 040 7264 962
  • Kankarin vesiosuuskunta, Paavo Alho p. 0400 974 552
  • Korhoskylän vesiosuuskunta, Aki Paulamäki p. 040 846 1807

Kihniön Vesi ja Lämpö Oy vastaanottaa sähköisiä verkkolaskuja

Y-tunnus: 3179458-7

Verkkolaskut

OVT-tunnus/Verkkolaskuosoite: 003731794587

Operaattoritunnus 003721291126

Välittäjä Maventa

Liitteet