Esiopetus

Esiopetus

Esiopetus toimii yhtenäiskoulun tiloissa uusissa vuonna 2013 valmistuneissa tiloissa. Esiopettajien apuna on koulunkäynninohjaaja.

Yhteystiedot:


Esiopettajat

Saara Kautto 044-7541319, saara.kautto@edu.kihnio.fi


Opetusjärjestelyistä

Esiopetuksessa on lukuvuonna 2022-2023 yhteensä 12 oppilasta.


Koulukuljetukset

Oppilaat kulkevat yhtenäiskoulun koulukyydeisssä. Kunta järjestää kuljetuksen, jos koulumatka on vähintään 3 kilometriä. Kuljetusasioista vastaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää, 044-7541202, matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi


Työ- ja loma-ajat

Esikoulun työ- ja loma-ajat ovat samat kuin yhtenäiskoulussa. Esikoulua on joka päivä klo 8.05 - 12.25, paitsi perjantaina esikoulu päättyy jo klo 11.25.


Ruokailu

Esikoulun oppilaat ruokailevat koulun ruokasalissa.


Ilmoittautuminen esiopetukseen

Keväällä, yleensä toukokuun alkupuolella, on koulussa tutustumispäivä, jolloin myös ilmoittautuminen tapahtuu. Jos silloin ei pääse paikalle, voi ilmoittautua sivistystoimistoon jenni.vehmasto@edu.kihnio.fi

thumbnail_image

Avainsanat