Yksityistiet

Yksityistiet

Yksityistiellä tarkoitetaan sellaista, ensisijaisesti yksityistä liikennetarvetta palvelevaa tieliikenteen väylää, johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi tieoikeus. Yleensä tieoikeudet yksityistielle on annettu joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa. Yksityisistä teistä on säädetty laissa (560/2018). Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskenään.

Voimassa oleva yksityislaki astui voimaan 1.1.2019. Lain voimaan tulon jälkeen tielautakuntana toiminut kunnan tekninen lautakunta käsittelee vuoden 2019 aikana ainoastaan ennen 1.1.2019 vireille tulleita yksityistieasioita. Näin esimerkiksi kunnan tielautakunta ei ole enää tiekunnan kokousten päätöksistä tehtäviä valituksia käsittelevä viranomainen, vaan valitusasiat käsittelee maaoikeutena toimiva käräjäoikeus.

Uuden lain mukaisesti tiekunnilla on velvollisuus päivittää tietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin (https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet) ja ilmoittaa tiestöä koskevia tietoja kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad-palvelu:https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.XQo2xYgzZaQ). Tiekuntien tulee myös ilmoittaa tietyistä tekemistään päätöksistä Maanmittauslaitokselle, joka kirjaa ne kiinteistötietojärjestelmään.

Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, on tieosakkaiden yhdessä varmistettava, että mm. yksityistiestä on tietyt painorajoitukset ja tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad-palvelu).

Liitteet
thumbnail_image

Avainsanat