Nuoret

Nuoret

Kihniössä nuorille on tarjolla kunnan, seurakuntien ja eri yhdistysten järjestämää toimintaa. Kunnassa on oikeastaan 3 eri nuorisotilaa. Aivan keskustasta löytyy vuonna 2018 avattu Base 55. Se on Vapaaseurakunnan pitämä nuorisotila. Myös Helluntaiseurakunnan nuorisotila on keskustassa.

Myös 4-H järjestää nuorille aktiivista toimintaa ja heillä on oma toimipisteensä entisen kirjakaupan tiloissa.

Vuonna 2018 Kihniö sai myös oman nuorisovaltuuston joka toimii nuorten äänitorvena kuntaan päin.

Nuorisovaltuusto 2023

Kärkelä Emilia emiliaemriikka@gmail.com (puheenjohtaja)

Virtanen Vili virtanen.vili05@gmail.com (varapuheenjohtaja)

Koivisto Neea koivisto.neea@gmail.com

Rinneheimo Siiri siiri.rinneheimo@edu.kihnio.fi

Shemeikka Olivia oliviaeerika@gmail.com

Yli-Kärkelä Minka mylikarkela@gmail.com

Kokko Miska kokkomiska25@gmail.com

Nuorisovaltuuston ohjaaja Arttu Latvajärvi p.044 7541 204, arttu.latvajarvi@edu.kihnio.fi

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö auttaa selkiyttämään elämäntilannetta ja tulevaisuudensuunnitelmia. Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15- 29 -vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai muiden palveluiden ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palveluiden ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen tavoitteitaan, kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan ja elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Yhteyttä voi ottaa milloin tahansa, erityisesti jos

 ei tiedä mistä saisit apua
 kaipaa tukea tämän hetkisessä elämäntilanteessasi tai tulevaisuuden suunnittelussa
 kotoa lähteminen ja asioiden hoitaminen tuntuu vaikealta
 on ilman työ- tai opiskelupaikkaa tai etsit tekemistä arkeen
 etsii jotain muuta palvelua
 haluaa vain jutella.

Etsivä nuorisotyö on maksutonta, ehdottoman vapaaehtoista ja luottamuksellista. Työ perustuu nuoren itse antamiin tietoihin ja tavoitteisiin, nuoren omaan arvioon tuen tarpeesta.

Etsivä työ on tavoitettavissa pääsääntöisesti arkisin. Kuka tahansa nuoren lähipiiristä voi olla yhteydessä etsivään työhön, jos nuoresta herää huoli. Etsivään työhön voi olla yhteydessä esimerkiksi nuori itse, vanhemmat, kaverit, opettaja tai sosiaalityöntekijä.

Etsivän työn ohjaajaan saa yhteyttä usealla tavalla:

Etsivä nuorisotyötä tehdään yksilöllisesti. Tapaamisessa keskustellaan nuoren tarpeista ja tavoitteista ja kartoitetaan toiveet. Tapaamisessa laaditaan suunnitelma, jolla tuetaan nuoren vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden löytymistä. Tapaamiset voidaan järjestää nuorelle itselle sopivassa paikassa, esimerkiksi kotona, koulussa, toimistolla, grillillä. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee nuoren rinnalla, tekee asioita yhdessä nuoren kanssa, ei nuoren puolesta. Tarvittaessa etsivän työn ohjaaja lähtee yhdessä nuoren kanssa asioimaan eri palveluissa, kuten esimerkiksi sosiaalitoimistossa tai TE-toimistossa.

Oppilaitoksilla ja viranomaisilla lain edellyttämä ilmoitusvelvollisuus. Nuorisolaki (1285/2016) velvoittaa perusopetusta, toisen asteen oppilaitoksia ja puolustusvoimialuovuttamaan nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Laki koskee nuoria, jotka keskeyttävät ammatillisen koulutuksen, lukion tai asepalveluksen tai joilla ei ole jatkopaikkaa peruskoulun jälkeen. Tiedot voi jättää luovuttamatta, mikäli lähettävä taho ei koe nuoren olevan tuen tarpeessa. Myös muilla viranomaisilla on lupa luovuttaa nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön nuoren yhteystiedot, jos viranomainen arvioi nuoren tarvitsevan tukea.

Etsivä nuorisotyöntekijä
Hanna Nordström
044 7541 304
hanna.nordstrom@edu.kihnio.fi
Snapchat: kouluhannaLiitteet
thumbnail_image

Avainsanat