Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa.Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.


Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Lisätietoa saa kunnan rakennusvalvonnasta:

toimistoinsinööri Johanna Kujansuu p. 044 754 1243, johanna.kujansuu@kihnio.fi

rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen p. 044 786 5651, raisa.karinsalo-manninen@parkano.fi

Rakennustarkastaja on tavattavissa Kihniöllä kerran viikossa. Tapaamisaika kannattaa sopia etukäteen.


Liitteet