Tietosuoja

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely kunnassa on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Kihniön kunnassa 25.5.18 alkaen. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn säännökset tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat kaikissa EU-jäsenmaissa.

Tietosuojaseloste

Keskeistä uudessa asetuksessa

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa:

  • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
  • Kerättävien henkilötietojen tarkoituksenmukaisuus ja tietojen virheettömyys
  • Avoimen tiedoksiannon lisääminen
Liitteet
thumbnail_image

Avainsanat