Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kuntalaisaloite.fi

Selaa kuntalaisaloitteita

Presidentinvaali 2024


ENNAKKOÄÄNESTYS PUUMILASSA

17.–23.1.2024

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS sunnuntai 28.1.2024 KLO 9-20

Mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024

ENNAKKOÄÄNESTYS PUUMILASSA

31.1.-6.2.2024

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen klo 16.1.2024 klo 16 mennessä puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411,os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköpostitse osoitteella kihnio@kihnio.fi

Mahdollisen toisen vaalin (toisen kierroksen) kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 30.1.2024 klo 16.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeen löydät täältä

VAALIEN ULKOMAINONTA

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kunnat ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä.

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vaalimainosten ei tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vaalien ulkomainonnan aloittamisajankohdaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa. Kuntaliitto suosittelee viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli XX alkaen.

Kunnan tekninen toimi asettaa vaalimainostelineet XX varrelle (yksi paikka kunnassa). Mainosteline on kaksi puolinen eli jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle tai valitsijayhdistykselle varataan yksi mainospaikka (yksipuolinen). Mainokset asetetaan puolueittain samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä luettuna vasemmalta oikealle. Mainokset tulee poistaa asettajan toimesta viikon kuluessa vaalin vahvistamisesta. Mainostaulun koko on 80 x 100 cm, vaneripohja, johon voi mainoksen kiinnittää esim. nitojalla.

Keskustan asemakaava-alueelle (lukuunottamatta kunnan mainostelinettä ) ei tulisi vaalimainoksia asettaa (liite ).

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Kristiina Mäkelä 044-7541203, sposti etunimi.sukunimi@kihnio.fi


Vaikuta jo valmisteluvaiheessa

Voit olla yhteydessä asiaa valmisteleviin virkamiehiin tai siitä päättäviin luottamushenkilöihin jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto nostavat keskusteluun ja päätöksentekoon omia näkökulmiaan.

Luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Voit antaa palautetta Kihniön kunnan toimintaan liittyen palaute-lomakkeella