Vaalit

Vaalit

Europarlamenttivaalit 2024

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024

ENNAKKOÄÄNESTYS PUUMILASSA , Kuruntie 1-3

29.5.-4.6.2024

29.-31.5. keskiviikko-perjantai 12-18

1.-2.6. lauantai-sunnuntai 10-13

3.-4.6. maanantai-tiistai 12-18

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS Yhtenäiskoululla sunnuntai 9.6.2024 KLO 9-20

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen 28.5.2024 klo 16 mennessä puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411,os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköpostitse osoitteella kihnio@kihnio.fi

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeen löydät täältä

VAALIEN ULKOMAINONTA

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kunnat ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä.

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vaalimainosten ei tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vaalien ulkomainonnan aloittamisajankohdaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa. Kuntaliitto suosittelee viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 22.5.2024 alkaen.

Kunnan tekninen toimi asettaa vaalimainostelineet Prunnintien varrelle (yksi paikka kunnassa). Mainosteline on kaksi puolinen eli jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle tai valitsijayhdistykselle varataan yksi mainospaikka (yksipuolinen). Mainokset asetetaan puolueittain samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä luettuna vasemmalta oikealle. Mainokset tulee poistaa asettajan toimesta viikon kuluessa vaalin vahvistamisesta. Mainostaulun koko on 80 x 100 cm, vaneripohja, johon voi mainoksen kiinnittää esim. nitojalla.

Keskustan asemakaava-alueelle (lukuunottamatta kunnan mainostelinettä ) ei tulisi vaalimainoksia asettaa, kunnan suositus (liite ).

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Kristiina Mäkelä 044-7541203, sposti etunimi.sukunimi@kihnio.fi

Liitteet