Sosiaali- hyvinvointipalvelut

Sosiaali- hyvinvointipalvelut

Kihniön ja Parkanon sosiaalipalvelut ovat osa Pirkanmaan hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen. Palvelut tuotetaan hyvinvointialueen ja Kolmostien Terveys Oy:n kanssa.

Parkanon kaupungin sosiaalipalvelujen tiedot löytyvät täältä

Sosiaaliohjaajan vastaanotto Kihniössä ilman ajanvarausta on torstaisin klo 9-11 osoitteessa Kihniöntie 48 (Lottalan talo)

Työntekijän tavoittaa parhaiten puhelinaikana arkisin klo 9.00-9.30

Parkanon kaupungin vaihde 03 44331

Virka-aikana (klo 8-16) kiireellisissä sosiaalihuollon asioisssa yhteys sosiaalitoimen neuvontanumeroon 044 786 5351.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä sosiaalihuollon asioissa yhteys hätänumeroon 112.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa

Yhdistyksen tarjoama omaisneuvonta on maksutonta keskusteluapua psyykkisesti sairastuneiden ja päihderiippuvaisten omaisille ja läheisille.


Sosiaaliasiavastaava tiedot löytyvät täältä

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai kohteluun sosiaalihuollon yksikössä tai varhaiskasvatuksessa tai kaipaat neuvontaa oikeuksistasi asiakkaana, sosiaaliasiavastaavan kanssa voit pohtia erilaisia keinoja tilanteen selvittämiseksi. Sosiaaliasiavastaavan tehtävä on puolueeton, riippumaton ja lakisääteinen. Sosiaaliasiavastaava on taho, joka neuvoo, miten sinä asiakkaana voit toimia omassa asiassasi. Sosiaaliasiavastaava ei tee päätöksiä.

Pirkanmaan sovittelutoimisto Sähköposti sovittelu@tampere.fi

puhelin: 0400 397 860

faksi: 03 5653 4960

Asiakasohjaus

Kolmostien Terveys Oy:n Asiakasohjaus ikääntyneen asiakkaan ohjausta ja koordinointia monimuotoisten palveluiden piirissä.

Asiakasohjaaja 040 719 0436

Neuvolapalvelut

Kihniön terveys- ja palvelukeskus, Kivinevantie 11-13

Kuntouttava työtoiminta

Työvalmentaja Aila Pukaralammi 040 5714 401 tavattavissa Kihniössä.

Neuvolapalvelut

Kihniö

Terveydenhoitaja
Puh. 044 754 1413

Puhelinajat
Kihniö: ma - to
klo 8.30 – 9.00 ja 12.30 - 13.00

Neuvolachat palvelee kaikkia Pirkanmaan hyvinvointialueen neuvola-asiakkaita odotus- ja vauva-ajan sekä lapsiperhearjen kysymyksissä.

Voit keskustella neuvolan terveydenhoitajan kanssa arkisin klo 10–12 chatissa. Chattiin pääset Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta vihreän puhekuplaikonin kautta.

Chatin kautta saat neuvontaa ja ohjausta. Voit kysyä esimerkiksi raskausaikaan liittyvistä asioista tai vauvan imetyksestä ja unesta. Keskustella voit myös leikki-ikäisen arjen asioista tai saada tukea vanhemmuuteen.

Chatissa keskustellaan anonyymina, mutta jos asian käsittely vaatii henkilötietoja, työntekijämme pyytävät sivua tunnistautumaan suomi.fi-palvelun kautta. Tarvittaessa chatin kautta voidaan avata myös videoyhteys.

Oman terveydenhoitajan tavoitat parhaiten soittoajalla omaan neuvolaan. Aiemmin käytössä olleiden kuntakohtaisten neuvolachattien toiminta päättyi 28.4.2023.

Kouluterveyshuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä peruspalveluita. Tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja ne toteutetaan luokittain. Niistä tiedotetaan koteihin erikseen tarkastuksen lähestyessä. Koulunsa aloittaville oppilaille tehdään terveystarkastus koulun alkua edeltävänä kesänä.

  1. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  2. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  3. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  4. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  5. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  6. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  7. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja
  8. luokka laaja terveystarkastus terveydenhoitaja ja lääkäri
  9. luokka määräaikainen terveystarkastus terveydenhoitaja

Opiskelijoilla on mahdollisuus ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukseen. Lisätietoa kouluterveydenhuollosta. Rokotukset annetaan Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti (Kansallinen rokotusohjelma).

Terveydenhoitaja

Puh. 044 754 1413

Kihniön yhtenäiskoulu
Kettukalliontie 3

Perheneuvola

Perheneuvolatyö painottuu lasten, alle 18-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun tilanteissa, joissa lasten/nuorten oireilun/pulmien taustalla on perhedynamiikkaan tai perheen olosuhteisiin liittyviä tekijöitä.

Perheneuvolassa tehdään kognitiivisia tutkimuksia, tunne-elämän ja perhesuhteiden selvittelyjä. Aikuisten kanssa työskennellään esimerkiksi parisuhdeasioissa ja erotilanteessa sekä erilaisissa vanhemmuuteen liittyvissä teemoissa.

Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja perheneuvoja, lisäksi on mahdollista saada lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin arvio tilanteesta. Perheneuvola on läheisessä yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen sekä koulutoimen kanssa.

Käyntiosoitteet

Perhekeskus
Parkanontie 48

Vastaanottoja voidaan sopia myös Kihniön terveyskeskukseen
Kivinevantie 11 – 13

Puhelinaika ma - ke klo 9.00 – 9.30

Psykologi

Puh. 044 786 5318

Perheneuvoja

Katri Alamettälä
Puh. 044 786 5319

Ennaltaehkäisevä perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja tehostettu perhetyö

Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi tuotamme yhdessä kunnan sosiaalitoimen kanssa lastensuojelun asiakasperheille tehostettua perhetyötä erilaisissa elämän kriisitilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus voivat olla vaarassa.

Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa ja lasten huolenpidossa. Tehostetun perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen parantaminen sekä kriisitilanteista selviäminen moniammatillisen asiantuntijaverkoston tukemana.

Käyntiosoitteet

Perhekeskus
Parkanontie 50 Postiosoite Parkanontie 48

Kihniön sosiaalitoimisto

Kihniöntie 46

Palveluvastaava

Sari Piirtola 040 626 0074

Perhetyöntekijä

Katja Leinonen
Puh. 044 786 5677

Perhetyöntekijä

Piia Eskolin
Puh. 044 786 5491

Perhetyöntekijä

Anna Aittoniemi
Puh. 044 786 5314

Asumispalvelut ja kotihoito

Kotipihlaja

Kivinevantie 11-13, Kihniö
Ohjaajat, puh. 044 754 1421
Palveluvastaava puh. 044 754 1424 Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö

Suutarin Pihlaja

Suutarin Pihlaja on 30-paikkainen tehostettua palveluasumista tarjoava yksikkö.
Yksikössä on kaksi osastoa; Tupasvilla ja Kanerva.

Yhteystiedot:
Palveluvastaava
Puh. 044 754 1406
Osoite: Suutarinkatu 2

Tupasvilla
Puh. 044 754 1205

Kanerva
Puh. 044 754 1425

Kotihoito

Käyntiosoite:
Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Kivinevantie 11 – 13

Vastaava sairaanhoitaja:
Puh. 044 754 1407

Ateriapalvelu
Tilaukset arkisin ma - to klo 8 – 15, pe klo 8 – 13
Puh. 044 754 1407

Ikäihmisten päivätoiminta

Kihniön terveys- ja palvelukeskus
Kivinevantie 11-13
Puh. 044 754 1475

Ikäihmisten palvelunohjaus Terveyskeskuksen tiloissa ajanvarauksella.

Liitteet