Organisaatio

Organisaatio

Kihniön kunnan organisaatio koostuu konserni- hallinnosta, sivistystoimesta ja teknisestä toimesta. Sosiaali- ja terveystoimesta vastaa Parkanon kaupunki.

Päätösvaltaa kunnassa käyttävät kuntalaisten vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema kunnanvaltuusto sekä sen valitsemat kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat. Päätöksiä valmistelevat ja toimeenpanevat kunnan viranhaltijat, joille nämä toimielimet ovat siirtäneet päätösvaltaa.

Hallintopalvelut vastaa

 • Kunnanvaltuuston ja -hallituksen valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävistä
 • Kuntavaalien ja valtakunnallisten vaalien järjestämisestä
 • Arkistonhoidosta
 • Palkanlaskennasta, palvelusuhdeneuvonnasta
 • Kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, maksuliikenne- ja kassapalvelusta, laskutuksesta ja laskujen käsittelystä
 • IT-käyttäjätukipalveluista, ICT-laitepalveluista, tietoliikenne- ja puhepalveluista
 • Elinkeino- ja yritystoiminnasta, maataloustoimen palveluista
 • Kunnan vuokra-asuntojen ja teollisuustilojen vuokrauksesta

Sivistyspalvelut vastaa

 • Perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta
 • Kansalaisopiston ja musiikkiopiston ostopalveluista
 • Kirjastopalveluista
 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista
 • Muista koulutuspalveluista

Tekniset palvelut vastaa

 • Kunnan kiinteistöjen hoidosta
 • Kaavoituksesta ja rakentamisesta
 • Jätehuollosta
 • Vesi- ja jätevesihuollosta
 • Liikenneväylistä ja yleisistä alueistathumbnail_image

Avainsanat