Lastenhoidon tuet

Lastenhoidon tuet

Lasten kotihoidon tuet

Perhe voi valita kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaan kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.

Kotihoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona valita lasten kotihoidon tuen, mikäli perheessä on alle 3 -vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, joita hoidetaan samalla tavalla.

Lapsen hoitaja voi olla myös joku muu kuin oma äiti tai isä. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat, jotta tuki voidaan maksaa oikein perustein.

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta. Lisätietoja Kelan etuusneuvonnasta puh. 020 692 206.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottaja.

Lapsi voi olla hoidossa:

  • yksityisessä päiväkodissa
  • yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa
  • yksityisellä perhepäivähoitajalla tai
  • omassa kodissaan, jos vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan vähintään kuukauden kestävällä työsopimuksella. Lisätietoja Kelalta. .

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja. Yksityisen hoidon tuki maksetaan palveluntuottajalle. Huoltajat maksavat yksityisen hoidon tuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisen asiakasmaksun.

thumbnail_image

Avainsanat