Meidän Kihniö -hanke

Meidän Kihniö -hanke

Meidän Kihniö-verkkosivustolle


Millainen on sinun Kihniösi? Mitä Kihniö sinulle merkitsee ja miten se sinusta toimii? Näitäkin asioita haluamme sinulta kuulla. Kihniön kunnassa on syksyn myötä lähtenyt vauhtiin jo kesällä alkanut Meidän Kihniö -hanke, joka tähtää uudenlaiseen me-henkeen. Hankkeen tavoitteena on paitsi kasvattaa kunnan elinvoimaisuutta myös tuoda esiin Kihniön laajoja mahdollisuuksia elää, asua ja yrittää.


Yhteisöllisyys toimintatavaksi

Hanke on vahvasti yhteisöllinen ja sillä luodaan pysyviä toimintatapoja, menetelmiä ja viestinnän rakenteita kunnan, kuntalaisten, yritysten, yhdistysten sekä kausiasukkaiden entistä parempaan yhteistoimintaan.
Tavoitteemme on luoda sellainen malli, jota voidaan soveltaa myös muissa kunnissa ympäri maata. Meidän Kihniön hankekoordinaattorina työskentelee viestinnän suunnittelija Jyrki Mattila. Jyrkin työpiste on kunnan virastotalon yläkerralla ja ovi aina avoinna kuntalaisten tai esimerkiksi yhdistysten tulla juttelemaan. Hankekoordinaattori tulee myös itse olemaan hankkeen tiimoilta yhteydessä moniin niin yrityksiin kuin yhdistyksiinkin kunnan alueella.Viihtyisyys vetovoimana

Hankkeen myötä haluamme osallistaa kaikki niin ympärivuotiset Kihniöläiset kuin kausiasukkaatkin mukaan kunnan kehittämiseen Viihtyisyys vetovoimana -teemalla. Mukaan otetaan totta kai myös seudun yritykset, yhdistykset, seurakunnat kuin muut toimijat. Hankkeen ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä ovat olleet elokuun alussa järjestetty kylänraitin kuntakävely (raportti ladattavissa tämän sivun alalaidasta) sekä Kihniön kausiasukkaat ry:n perustaminen. Molempien päämäärä on sama: kuntalaisten ja muiden kunnassa vaikuttavien ihmisten äänen saaminen entistä paremmin kuuluviin. Meidän Kihniössä kuuluu meidän jokaisen ääni!

Hankkeen ympärille rakentuu Facebook-sivu, jossa voit osallistua myös hanketta ja sen sisältöjä kommentoimalla. Sieltä löydät jatkossa myös hankkeeseen liittyviä tapahtumia sekä linkkejä erilaisiin hankkeeseen liittyviin teksteihin. Tehdään meidän Kihniöstä yhdessä entistä parempi!

Hankkeen rahoituksesta puolet tulee kunnalta ja toinen puoli hanketukena. Leader Pohjois-Satakunta on myöntänyt hankkeelle rahoitusta EU:n maaseuturahastosta. Leader Pohjois-Satakunta on paikallinen kehittäjäyhdistys, joka toimii Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan alueella. Se rahoittaa EU:n maaseuturahastosta yritysten ja yhteisöjen hankkeita, joilla synnytetään työpaikkoja, tuetaan elinkeinojen kehittymistä sekä parannetaan asukkaiden viihtyvyyttä.

Liitteet