Tukea perheille

Tukea perheille

2.11.2023

Pirha tarjoaa kaikille hyvinvointialueen asukkaille ilmaiseksi perhepolku-kurssin. Perhepolku tarjoaa vanhemmille tietoa ja vertaistukea lapsen ja nuoren tärkeissä kehitysvaiheissa. Perhepolun tavoitteena on tukea perheitä verkkokurssin, ryhmäneuvoloiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltojen kautta.

Perhepolku pyrkii vahvistamaan perheiden voimavaroja sekä vähentämään kuormittavia tekijöitä. Perhepolun tavoitteena on lasten, nuorten ja vanhempien itsemyötätunnon ja voimavaraisuuden tukeminen.

Itsemyötätunto lisää hyvinvointia

Itsemyötätunto lisää tutkitusti yksilön hyvinvointia. Se vähentää ahdistusta, masennusta ja uupumusta. Itsemyötätunto vahvistaa parisuhteen myönteistä vuorovaikutusta ja myötätuntoinen vanhemmuus tukee lapsen tasapainoista kehitystä. Itsemyötätuntoa voi oppia harjoittelemalla.

Jos haluat oppia lisää itsemyötätunnosta, osallistu kurssille: Perhepolku-verkkokurssi

Lisätietoa: Perhepolku® - Kasvu myötätuntoiseksi perheeksi

Kirjoittajat

Nimi Vilja Lankinen
Tehtävänimike Hyvinvointijohtaja
Puhelinnumero +358 44 7541 297
Sähköposti