Kesän tapahtumat Kihniössä

Kesän tapahtumat Kihniössä

28.4.2023

11.4. pidettiin Puumilassa järjestöille ja yhteisöille suunnattu avoin kokous, jonka aikana kävimme läpi kesän tapahtumia, yhteistyökuvioita sekä liikuntaneuvonnan palveluketjua. Liitteenä kootusti kesälle suunniteltuja tapahtumia sekä liikuntaneuvonnan palveluketju. Alla kokouksessa esiin nousseita asioita:

 • perustetaan yhdistyksille ja järjestöille What'sApp -ryhmä, johon lisätään halukkaista yhdistyksistä muutama edustaja - tavoitteena tiivistää ja helpottaa yhteistyötä
 • kunnan tapahtumakalenteriin kihnio.fi -sivuilla saavat yhdistyksetkin lisätä omia tapahtumiaan täältä löytyvien ohjeiden avulla
 • tärkeää jakaa tapahtumista myös paperisia mainoksia esimerkiksi kirjaston, Pyhäniemen ja Maurintorin ilmoitustauluille, jotta mainonta tavoittaa mahdollisimman monta ihmistä
 • muistetaan laittaa tapahtumailmoituksiin myös tapahtumapaikan osoite, jotta esimerkiksi ulkopaikkakuntalaiset löytävät perille
 • Ylä-Satakunnan kesälehdessä voi mainostaa omia tapahtumiaan, mahdollista myös tehdä yhteisilmoitus muiden järjestöjen kanssa
 • kannattaa myös tutustua paikallislehden itse tehtäviin ilmoituksiin lehden nettisivuilta
 • kalamarkkinoille voi vielä ilmoitta yrityksiä/yhdistyksiä, jotka haluaisivat olla esillä tapahtumassa - ilmoitukset Jari Alkkiomäelle puh. 0400546628
 • Jarilta voi myös lainata katiskoja/venettä Sulkuejärvelle
 • tapahtumia suunnitellessa kannattaa huomioida myös lähikuntien järjestämät tapahtumat, jotta vältetään päällekkäisyyksiä
 • Eräveikkojen majalla on mahdollista majoittaa ihmisiä esimerkiksi tapahtumien yhteydessä (löytyy savusauna, laavu, isompi ja pienempi maja, ruokailupalvelua tilattaessa ja liikuntareitti aivan vierestä)
 • OP-puiston ilkivalta huolestutti kuntalaisia
 • poliisit tulevat koululle kertomaan muun muassa ilkivallan seurauksista jo ennen kesää
 • tärkeää saada nuorille turvalliset tilat - ongelmana kuitenkin vetäjäpula
 • kausiasukkailla myös tulossa kesätapahtuma, ajankohta vielä auki - ovat valmiita myös yhdistämään tapahtumansa jonkun muun tapahtuman yhteyteen
 • kylien ilmoitustaulut voisi listata, jotta mainoksia osattaisiin viedä monipuolisesti eri puolille Kihniötä
 • ilmoitetaan yhdistysten/järjestöjen vuokrattavat tilat ja välineet Artulle (0447541204), jotta ne ovat kootusti ja helposti löydettävissä
 • liikuntaneuvoja voi tulla myös yhdistyksiin/yrityksiin kertomaan työstään ja vaikkapa luennoimaan jostain hyvinvointiin liittyvästä aiheesta

Kirjoittajat

Nimi Emilia Piilola
Tehtävänimike Liikuntaneuvoja
Puhelinnumero +44 754 1302
Sähköposti

Liitteet