Luokanopettajan viransijaisuus

Luokanopettajan viransijaisuus

19.12.2022

Kihniön kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

perusopetuksen luokanopettajan viransijaisuus 09.02.2023 – 03.06.2023, sijaisuus jatkuu mahdollisesti syksyllä 2023.

Sijoituspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulu. Lukuvuonna 2022-2023 vastuuluokkana on 1. luokka. Alkuopetukseen tuntemus ja siihen liittyvä koulutus katsotaan eduksi.

Arvostamme hyviä ja ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä erilaisten oppijoiden opettamiseen sekä omaa näkemystä ja halukkuutta opetuksen kehittämiseen.

Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteenä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä otettava mahdolliseen haastatteluun mukaan mahdolliset työtodistukset sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy perjantaina 13.01.2023 kello 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteella: matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi Tiedusteluihin vastaa Kihniön yhtenäiskoulun rehtorit Elina Joensuu 044-7541312 ja Matti Sillanpää 044-7541202.

Kihniössä 19.12.2022 Sivistyslautakunta