Ilmoitus kuulutuksesta/Pirkanmaan ELY-keskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi on kuultavana.

Ilmoitus kuulutuksesta/Pirkanmaan ELY-keskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi on kuultavana.

18.12.2023

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta Kuhmoisten kunnasta osa kuuluu myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 - 17.6.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa.


Liitteet