Presidentinvaali 2024 kuuluttaminen

Presidentinvaali 2024 kuuluttaminen

13.12.2023 (Muokattu 2.1.2024)

Presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024, klo 9.00-20.00. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali, sen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 Äänestyspaikkana toimii Kihniön yhtenäiskoulu, Kettukalliontie 3, Kihniö.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 17.-23.1.2024

Ennakkoäänestyspaikka on Puumilan Taitotalo, osoite Kuruntie 1-3, joka on avoinna seuraavasti:

 • keskiviikko-perjantai 17.-19.1.2024 klo 12-18
 • lauantai-sunnuntai 20.-21.1.2024 klo 12-15
 • maanantai-tiistai 22.-23.1.2024 klo 12-18
 • Mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestyksen aukioloajat ovat seuraavat:

  • keskiviikko-perjantai 31.1.-2.2.2024 klo 12-18
  • lauantai-sunnuntai 3.2.-4.2.2024klo 12-15
  • maanantai-tiistai 5.-6.2.2024 klo 12-18

  Ennakkoäänestys laitoksissa

  Ennakkoäänestyksen toimittamisesta palvelutalo Iltaruskossa, tehostetun palveluasumisen yksiköissä Kotipihlajassa ja Suutarinpihlajassa ilmoitetaan ko.paikoissa julkaistavalla ilmoituksella erikseen. Laitoksissa voivat äänestää ennakolta vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

  Kotiäänestys

  Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16 ja mahdollisen toisen kierroksen kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16. puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411, os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköpostitse osoitteella kihnio@kihnio.fi Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Molempien vaalikierrosten kotiäänestykseen voi ilmoittautua jo ensimmäisen kierroksen yhteydessä.

  Kotiäänestysilmoituslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai kunnan verkkosivulta www.kihnio.fi > vaalit. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikana. Ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle erikseen.

  Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

  Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä esim. ajokortilla, passilla tai kuvallisella kela-kortilla. Poliisilaitokselta saa tarvittaessa maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin, ellei henkilöllä ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

  Äänioikeuteen liittyviä asioita voi tiedustella Digi ja Väestötietovirastosta, www.dvv.fi jonne myös äänioikeutta koskevat oikaisuvaatimukset tehdään viimeistään 12.1.2024 ennen klo 16.

  Ulkomainonta

  Presidentinvaalin ulkomainonta alkaa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla keskiviikosta 10.1.2024 alkaen. Vaalimainokset asetetaan keskustassa kunnan pystyttämiin telineisiin Prunnintien varrelle. Mainosten laittajat huolehtivat myös niiden poistamisesta vaalin päätyttyä.

  Kihniössä 7.12.2023 Kihniön kunnan keskusvaalilautakunta