Ilmoitus kuulutuksesta

Ilmoitus kuulutuksesta

27.6.2023
Iso Perinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukainen vesien-käsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, Kihniö

Liitteet