Kuulutus

Kuulutus

8.5.2023

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava (Elonkirjo ja energia) kaavaluonnosaineisto nähtävillä 8.5. - 30.6.2023.

Liitteet