Tuntiopettajan tehtäviä avoinna

Tuntiopettajan tehtäviä avoinna

27.4.2023

Kihniön kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Tuntiopettajan tehtäviä ajalle 01.08.2023 – 31.07.2024

Sijoituspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulu. Opetettavia aineita ovat biologia ja maantieto (10 h), terveystieto (3 h), kuvataide (5 h), kotitalous (10 h), musiikki (5 h), liikunta (19 h), käsityö (tekninen) (14 h) ja esiopetus (19 h)

Arvostamme hyviä ja ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä erilaisten oppijoiden opettamiseen sekä omaa näkemystä ja halukkuutta opetuksen kehittämiseen.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi oppiaineet, joiden opettamista hakemus koskee. Tuntimäärää voidaan täydentää mahdollisilla muilla oppiaineilla.

Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteenä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä otettava mahdolliseen haastatteluun mukaan mahdolliset työtodistukset sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy perjantaina 15.05.2023 kello 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteella: vilja.lankinen@kihnio.fi Tiedusteluihin vastaa Kihniön yhtenäiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia 044-7541202. www.kihnio.fi

Kihniössä 27.04.2023 Sivistyslautakunta