Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

10.5.2021

#1638

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2021
Kokouspäivä 10.5.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:20
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 10.5.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 11.5.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Taina Hollo ja Jarkko Peltomäki. Pöytäkirja tarkastetaan 10.5.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 11.5.2021-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 19 Kuntavaalien ehdokashakemusten tarkastaminen
Edeltävä kohta § 9 Kuntavaalien ehdokashakemusten tarkastaminen

Kuntavaalien ehdokaslistoja on voinut täydentää vaalilain muutoksesta johtuen 4.5.2021 saakka.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset ja päättää niiden hyväksymisestä (liite 1)

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunta hyväksyi kaikki ehdokashakemukset huomautuksitta.

§ 20 Puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslisojen yhdistelmää varten
Edeltävä kohta § 10 Puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslisojen yhdi...
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnan.

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan ja järjestykseksi tuli seuraava:

1. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

2. Perussuomalaiset r.p.

3. Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.

4. Suomen Keskusta r.p.

5. Kansallinen Kokoomus r.p.

6. Kyykystä ylös yhteislista

Tiedoksi Vaaliasimiehet
§ 21 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen
Edeltävä kohta § 15 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää täydentää yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoina toimivien määrää kevään 2021 vaaleissa. Lisätään Päivi Heinilä vaalitoimitsijaksi ennakkoäänestykseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Peltomäki Jarkko Tarkastajat
Talasoja Timo Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet