Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

22.4.2021

#1624

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2021
Kokouspäivä 22.4.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:25
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 22.4.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 23.4.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat'.

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raimo Kalliomäki ja Paavo Kohtala. Pöytäkirja tarkastetaan 22.4.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 23.4.2021-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 14 Kuntavaalien 2021 asiakirjojen jättäminen, määrääminen ja kuuluttaminen sekä valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen
Edeltävä kohta § 5 Kuntavaalien 2021 asiakirjojen jättäminen, määrääminen ja kuuluttaminen sekä valittavien valt...

Kuntavaalien aikataulumuutoksen vuoksi vaalikuulutuksen ajankohdat päivitetään uuden aikataulun mukaiseksi.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta kuuluttaa vaalilain 145 §:n määräyksen mukaisesti, että Kihniön kunnanvaltuustoon vuoden 2021 kuntavaaleissa valitaan 21 valtuutettua. Ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta on annettava keskusvaalilautakunnalle ennen 4.5.2021 klo 16.00. Näitä hakemuksia otetaan vastaan koronarajoitukset huomioiden kunnanvirastolla maanantaina 3.5.2021 klo 13–15 ja tiistaina 4.5.2021 klo 14 – 16 tai erikseen sovittuna ajankohtana. Keskusvaalilautakunta päättää antaa liitteen mukaisen kuulutuksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Vaaliasiamiehet
§ 15 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen
Edeltävä kohta § 4 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen

Koska ennakkoäänestysaika on pidentynyt, lisätään vaalitoimitsijoita, jotta saadaan toiminta sujumaan. Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 25.2.21 päättänyt ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoista. Päätöstä täydennetään.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää täydentää yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoina toimivien määrää kevään 2021 vaaleissa. Lisätään uusina vaalitoimitsijoina Paula Luomalahti ja Margit Koivukoski.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 16 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

1. Oikeusrekisterikeskuksen vaalituen kirje: Laki kuntavaalien siirtämisestä on astunut voimaan, uusia VAT-aikatauluja.

2. Oikeusministeriön kirjeet 31.3.2021

  • Laitosäänestyksen järjestäminen kuntavaaleissa 2021
  • Ohje ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijalle
  • Ohje vaalilautakunnalle
  • Vinkkejä ulkoäänestysjärjestelyihin kuntavaaleissa 2021

3. Oikeusministeriö: Ehdokashakemusten käsittelystä vuoden 2021 kuntavaaleissa

Kokousaikataulu, keskusvaalilautakunta kokoontuu seuraavasti:

  • ma 10.5.2021 klo 17.00 Ehdokashakemusten tarkastaminen
  • pe 14.5.2021 klo 16.00 alkaen ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
  • pe 11.6.2021 klo 19.00 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
  • su 13.6.2021 (vaalipäivä) klo 17.00 alkaen Ennakkoäänten laskeminen
  • ma 14.6.2021 klo 10.00 alkaen äänten tarkastuslaskenta
  • ke 16.6.2021 klo 17.00 alkaen Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen


Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Kalliomäki Raimo Tarkastajat
Kohtala Paavo Tarkastajat
Talasoja Timo Osallistujat
Kalliomäki Raimo Varajäsenet
Kohtala Paavo Varajäsenet