Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

10.5.2023

#3695

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2023
Kokouspäivä 10.5.2023
Kokouksen alkuaika 12:30
Kokouksen päättymisaika 14:00
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 10.5.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 11.05.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Johanna Lintula ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 10.5.2023 ja pidetään nähtävänä 11.5.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsti Nieminen.

§ 9 Eläkeliiton Satakunnan piirin kannanotto ikäihmisille tarkoitetun viestinnän tavoista

Hyvinvointialueet ovat tiedottaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännön järjestelyistä aktiivisesti. Sähköinen asiointi on tärkeä palvelukanava, ja monet ikääntyneet pystyvät hyödyntämään sitä. Verkkosivut eivät kuitenkaan tavoita kaikkia palvelun tarvitsijoita, sillä sähköisten palvelujen käyttäminen ei aina ole mahdollista.

Sähköisen viestinnän korostuessa osa ikäihmisistä jää heille keskeisen tiedon ulkopuolelle. Monissa kunnissa jaetaan kuukausittain jokaiseen talouteen kuntatiedote, minkä yhteyteen on liitettynä hyvinvointialueen palveluinformaatio yhteystietoineen. Eläkeliiton Satakunnan piiri pitää välttämättömänä, että hyvinvointialue lisää tiedottamista niille, joilla ei ole mahdollisuutta sähköisten palvelujen käyttöön.

Eläkeläisjärjestöt ja muut vapaaehtoistoimijat jakavat osaltaan tietoa, mutta järjestöt tavoittavat lähinnä oman jäsenkunnan. Hyvinvointialueen tehtävänä on varmistaa, että muutkin kuin aktiivisimmat eläkeläiset saavat hyvinvointinsa kannalta tarpeellisen tiedon ja palvelun.

Kihniön kunta kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueeseen, mutta Eläkeliiton Kihniön yhdistys kuuluu Satakunnan piiriin.

Asiaa on käsitelty myös Kihniön eläkeyhdistyksen kokouksessa ja tuodaan tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvostoon.

Liite 1 kannanotto

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee asiasta ja antaa tarvittaessa lausunnon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Vanhus- ja vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että tieto saavuttaa kunnissa myös ne henkilöt, joita digitaaliset ratkaisut eivät tavoita. Liitteenä kannanotto.

Tiedoksi Marika Nevanpää / Kolmostien terveys, Tiia Viitanen / Pirha, Hyvinvointialueen vanhusneuvosto
Liitteet
§ 10 Ikäihmisten terveyden- ja sairaanhoidon saatavuus Kihniössä

Kihniössä kerättiin adressi liittyen kunnan asukkaiden huoleen terveyden – ja sairaanhoidon tulevaisuudesta kunnassa. Adressi liittyy monelta osin kunnan vanhus- ja vammaisväestöön.

Liite 2 adressin saatekirje

Päätösehdotus

Neuvosto ottaa kantaa kunnan vanhus- ja vammaisväestön perusterveydenhuollon tarpeista Kihniön alueella.

1. Perusterveydenhuollon palvelut tulee jatkossakin järjestää niin, että vanhus- ja vammaisväestö pääsee omassa asuinkunnassaan hoidontarpeen arviointiin ja laboratorioon lain määrittämällä tavalla.

2. Kihniön terveysasema palvelee jatkossakin arkisin kunnan vanhus- ja vammaisväestöä. Terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on voitava mennä käymään.

3. Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

4. Hyödynnetään kunnassa olemassa olevia tiloja. Pirhan tulisi selvittää tilan soveltuvuus sosiaali- ja terveyspalveluiden eri käyttötarkoituksiin, kuten yhteisölliseen asumiseen.

Neuvosto vetoaa lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, jossa 3§ takaa oikeuden hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun, sekä Suomen perustuslain 6§ yhdenvertaisuudesta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Marika Nevanpää / Kolmostien terveys, Anniina Tirronen / Pirha, Hyvinvointialueen vanhusneuvosto
Liitteet
§ 11 Valtakunnallinen Vanhusten viikko

Valtakunnallista Vanhustenviikkoa vietetään 1.-8.10.2023. Teemana on Tehdään iästä numero.

Vanhustyön keskusliitto haluaa Vanhusviikon kampanjalla kiinnittää huomiota iäkkäisiin ihmisiin ja heidän asemaansa yhteiskunnassa. Painopisteenä on korostaa iäkkäiden oman äänen kuuluville nostamista kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Vanhustyön keskusliitto toivoo, että teeman mukaisia tapahtumia järjestetään eri puolella Suomea.

Vanhustyön keskusliiton ilmoitus liitteessä 3.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto sopii, että seuraavassa kokouksessa suunnitellaan vanhusviikon ohjelma. Ohjelmaehdotukset toimiteen viranhaltijalle kahta viikkoa ennen kokousta.

Osallistetaan kuntalaisia vanhusviikon ohjelman suunnitteluun tekemällä kysely.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 12 Ikäautoilijan kuntokurssi

Liikenneturva järjestää ikäautoilijoille kuntokurssin.

Kurssi on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille autoileville ikääntyneille. Kurssilla ei ajeta, vaan se toteutetaan luokkamuotoisena opetuksena. Kurssi järjestetään kahtena päivänä, kestoltaan 3 tuntia/päivä. Kurssipäivien välillä on hyvä olla 2-3 viikkoa.

Osallistujia kurssille voidaan ottaa maksimissaan 30 henkilöä.

Liikenneturva tulee pitämään kurssin ilmaiseksi.

Oheismateriaalina esite kurssista

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto järjestää ikäautoilijoiden kuntokurssin syksyllä 2023.

Kunta järjestää tilat, markkinoi kurssia omissa kanavissaan sekä ottaa ilmoittautumiset vastaan. Lisäksi kunta järjestää kurssin osallistujille kahvitarjoilun.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 13 Kuntien vanhusneuvostojen yhteistyötapaaminen 16.5.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto kutsuu Kihniön vanhus- ja vammaisneuvoston yhteistyötapaamiseen tiistaina 16.5. klo 10 – 12.

Tapaamisen tarkoitus on pohjustaa vanhusneuvostojen yhteistyötä sekä tarkastella hyvinvointialueen ja kuntien vanhusneuvostojen tehtäväalueita.

  • Tilaisuuden avaus, vanhusneuvoston puheenjohtaja Antero Saksala, Pirkanmaan hyvinvointialue
  • Ennaltaehkäisevät palvelut hyvinvointialueen ja kuntien rajapinnassa, ikäihmisten ja vammaisten ennaltaehkäisevät palvelut, palvelujohtaja Milja Koljonen, Pirkanmaan hyvinvointialue
  • Vanhusneuvoston tehtävät, suunnittelija, vanhusneuvoston sihteeri Riikka Piironen, Pirkanmaan hyvinvointialue
  • Kommenttipuheenvuoro, vanhusneuvoston puheenjohtaja Eila Henriksson, Ylöjärven kaupunki
  • Yhteistyön kehittäminen, suunnittelupäällikkö Annamari Tuominen, Pirkanmaan hyvinvointialue

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten on mahdollista osallistua kunnanviraston kokoushuoneessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 14 Neuvoston jäsenten esille tuomat asiat
Päätösehdotus

Käydään keskustelu jäsenten esittämistä asioista ja merkitään tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Neuvosto keskusteli käytänteistä.

§ 15 Ilmoitusasiat

Pirkanmaan hyvinvointialueelle valitut vaikuttamistoimielimet:

Vanhusneuvoston jäsenet (suluissa varajäsenet)

Puheenjohtaja Antero Saksala, Pirkanmaan eläkejärjestöjen neuvottelukunnasta
Varapuheenjohtaja Leena Ojala, Kihniö

Akaa: Martti Nykänen (Paula Heinola)

Hämeenkyrö: Eija Anttila (Arja Viitasaari)
Ikaalinen: Ritva Viitaniemi (Heli Moberg)
Juupajoki: Tarja Karvinen (Carita Saarinen)
Kangasala: Tiina Leppänen ja Tapio Somppi (Lilja Pohja ja Jaana Heinänen)
Kihniö: Leena Ojala (nimetään myöhemmin)
Kuhmoinen: Erkki Häkkinen (Inkeri Haarla-Kettunen)
Lempäälä: Reijo Fredriksson ja Anneli Kallio (Kirsti Isotalo ja Kristiina Niemenmaa)
Mänttä-Vilppula: Kalevi Kaukola (Seija Tervonen)
Nokia: Tarja Pukuri ja Ilkka Kotiranta (Pirkko Peura ja Eero Lämsä)
Orivesi: Irma Koskela (Reija Vuori)
Parkano: Anneli Huhmala (Anne-Mari Kuusisalo)
Pirkkala: Anna-Maija Lahtinen ja Leena Hulkkonen (Soile Lönnqvist ja Mirja Toiva)
Punkalaidun: Pekka Karppanen (Hilkka Välläri)
Pälkäne: Kimmo Laakia (Pirkko Närvänen)
Ruovesi: Salme Lehtonen (Helena Korppoo)
Sastamala: Paula Mattila ja Heimo Juhani Hanhilahti (Anja Luukkanen ja Maiju Vuorenoja)
Tampere: Taina Törmä, Reijo Laitinen, Kari Itkonen, Kari Lindbom ja Ilkka Salonen ((Maire Kauhanen, Eero Portaankorva, Tarja Jokinen, Tuula Kivimäki ja Marja Civill)
Urjala: Hannes Koivula (Leena Ollikainen)
Valkeakoski: Marianne Marenk ja Ulla Karppila (Seppo Martikainen ja Anneli Mäki-Äijö)
Vesilahti: Riitta Vatanen (Titi Tamminen)
Virrat: Eila Kalliomäki (Jukka Veija)
Ylöjärvi: Eila Henriksson ja Esko Morikka (Eija Moisio ja Erkki Törmä)
Pirkanmaan eläkejärjestöjen neuvottelukunta PEETU: Antero Saksala ja Maikki Hämäläinen-Ylikahri (Mauri Tuominen ja Vilho Ponkiniemi)

Vammaisneuvoston jäsenet:

Puheenjohta Tuija Kaivanto, Pirkkala
Varapuheenjohtaja Esko Jantunen, Tampere

Akaa: Kari Pajarinen (Sinikka Leikkanen)
Hämeenkyrö: Riitta Palomäki (Johanna Anttila)
Ikaalinen: Marja-Liisa Veijalainen (Pentti Moberg)
Juupajoki: Anne Tuovila (Laura Ylä-Lyly)
Kangasala: Jaana Suoranta ja Mika Tolvanen (Tapani Lähteenmäki ja Jouko Heikkilä)
Kihniö: Erkki Välimäki (nimetään myöhemmin)
Kuhmoinen: Arja Korvenranta (Tarja Vesikallio)
Lempäälä: Hannu Salonpää ja Pirjo Virtanen (Jukka Riidenmäki ja Marja Sundström)
Mänttä-Vilppula: Tapio Kuusi (Tero Ala-Ajos)
Nokia: Pia Tirronen ja Tanja Hakala (Eleanora Mäkinen ja Pertti Leppänen)
Orivesi: Kari Rannanautio (Ulla Korolainen)
Parkano: Tuula Haapamäki (Marjatta Rintala)
Pirkkala: Tuija Kaivanto ja Mervi Jylli (Merja Joenpolvi ja Jouni Rasi)
Punkalaidun: Sirkka Madekivi (Hanna Uusi-Kuitti)
Pälkäne: Eija Rantanen (Hannu Halli)
Ruovesi: Pirjo Pajunen (Raija Valonen)
Sastamala: Sirkka Nummi ja Päivi Rasimus (yhteinen varajäsen: Irmeli Kulonpää)
Tampere: Milla Ilonen, Esko Jantunen, Milla Lindh, Katja Metsävainio ja Sirpa Virtanen (Johanna Santaniemi, Rita Järvinen, Tiia Lagerstam, Riku Seppälä ja Taisto Ahjoharju)
Urjala: Lisa Wesin (Tiina Korte)
Valkeakoski: Aila Seppälä ja Marketta Ojala (Reino Rantala ja Ulla Konkarikoski)
Vesilahti: Kristiina Kantola (Leila Riitaoja)
Virrat: Raija Rihkajärvi (Hanna Jantunen)
Ylöjärvi: Panu Koski ja Anne Beresford (Merja Saartila ja Merja Kastari)


Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Jytilä Kirsi Puheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Hyvinvointijohtaja
Kuivanen Mauri Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Nieminen Kirsti Osallistujat
Ojala Leena Osallistujat
Välimäki Erkki Osallistujat
Mäkelä Kristiina Muu osallistujat
Talous- ja hallintojohtaja