Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

4.4.2022

#2538

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2022
Kokouspäivä 4.4.2022
Kokouksen alkuaika 14:30
Kokouksen päättymisaika 16:10
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 4.4.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 5.4.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kirsti Nieminen ja Leena Ojala. Pöytäkirja tarkastetaan 4.4.2022 ja pidetään nähtävänä 5.4.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Laaja hyvinvointikertomus, valmistelun tilannekatsaus
Edeltävä kohta § 21 Laajan hyvinvointikertomuksen painopistealueiden asettaminen

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee asiaa.

Päätösehdotus

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja toi esille seuraavat huomiot lasuntonaan seuraaviin painopistealueisiin:

  • Terveellisten elintapojen edistäminen

-Järjestetään elintapaohjauksen tilaisuuksia kohdennetuksi ikääntyville

- Ennalta ehkäisevät kotikäynnit tulee säilyttää edelleen

Osallisuus ja vaikuttaminen

- Kannustetaan huolehtimaan ikääntyvien hyvinvoinnista (huoli-ilmoitukset)

Hyvinvointikoordinaattori esitteli asiaa kokouksessa.

Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 9 Toiminnan suunnittelu

Käydään keskustelu mahdollisista tapahtumista kuluvalle vuodelle.

Päätösehdotus

Käydään keskustelu mahdollisista tapahtumista kuluvalle vuodelle ja tehdään päätökset.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Ystävä-toiminnan koulutus järjestetään toukokuussa. Ajankohta tarkentuu lähiaikoina.

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointiseminaari etänä 12.5. klo 12-16

§ 10 Ilmoitusasiat

Eläkeliiton Satakunnan piirin kannanotto: Ikääntyneiden liikkumismahdollisuudet turvattava myös kalliin energian aikana ja mobiilivarmenteella turvaa asiointiin.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Jytilä Kirsi Puheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Nieminen Kirsti Tarkastajat
Kuivanen Mauri Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Lintula Johanna Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Nieminen Kirsti Osallistujat
Välimäki Erkki Osallistujat
Perälä Anne Muu osallistujat
Hyvinvointikoordinaattori