Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

3.6.2020

#1131

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2020
Kokouspäivä 3.6.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:40
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 3.6.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 04.06.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.
§ 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Irja Keskinen ja Juha Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 4.6.2020 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 4.6.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Irja Keskinen ja Juha Koivisto.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 43 Kihniön kunnan vesi- ja viemärilaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöittäminen
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Kihniön kunnassa on keskusteltu vesihuoltolaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöittämisestä ja vuoden 2019 lopulla tilattiin yhtiöittämisselvitys AFRY OY:ltä (Pöyry). Selvitys valmistui keväällä ja sen perusteella tekninen johtaja on tehnyt oman selvityksen asiasta.

Selvitys oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu asiaan ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle yhtiöittämisen eteenpäin viemistä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
§ 44 Nuorisovaltuuston edustajan eroilmoitus
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Teknisessä lautakunnassa on nuorisovaltuuston edustajana ollut Ilona Uusi-Ristaniemi. 10.5.2020 päivätyllä kirjeellä hän ilmoittaa erostaan lautakunnasta. Syynä tähän hän ilmoittaa, että ei kuulu enään nuorisovaltuustoon.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy eroilmoituksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 45 Asunnon vuokranmääritys
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Vuokrapirtti-rivitalon asunto 1 on tehty pintaremontti. Tässä yhteydessä asunnon kylpyhuone on uudistettu ja kaikki keittiö- ym. kalusteet uusittu. Seinäpinnat on maalattu.

Asunnon peruskorjauksesta johtuen vuokrahinta tulee päivittää uudelle tasolle, samoin kuin on tehty rivitalon muissa peruskorjatuissa asunnoissa. Uudeksi neliövuokrahinnaksi on määritelty 6,43 eur/jyv.m2. Asunnon jyvitetty pinta-ala 40,13 m2. Asunnon uusi kuukausivuokra on 258,04 euroa/kuukausi.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy uuden vuokahinnan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 46 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Kihniön kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6.2019 § 97 päättänyt asemakaavan laatimisen vireilletulosta.

Suunnittelualue on n. 39 ha suuruinen ja sijaitsee Koivikon teollisuusalueella, Kihniön kunnan lounaispuolella. Teollisuusalueen lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluu Saarijärventien eteläpuolen asuinalue. Asemakaavan laajennus sijoittuu alueen eteläosaan, Pyhäniementien pohjoispuolelle.

Kaavamuutoksen pääasiallinen tarkoitus on muuttaa Teollisuustien linjausta. Samalla Koivikon alueen rakentamattomia omakotitalojen tontteja tarkastellaan vastaamaan nykytarvetta. Lisäksi nykyistä teollisuusaluetta laajennettaisiin Pyhäniementielle saakka.

Teollisuustien linjausta on yritetty saada mahdollisimman helpoksi toteuttaa sekä mahdollisimman sujuvaksi. Nokiantien osalle ei tehdä muutoksia.
Kaavan luonnosvaihe on tulossa ja ohessa olisi siihen liittyen tielinjauksen esitys.

Liitteenä nro 1 Tielinjaus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tielinjauksen.

Asian kokouskäsittely

Kokouksessa tuli esille kaksi uutta ehdotusta linjauksen suhteen.

Päätöksen lisätiedot

Asia jätetään pöydälle ja tekninen johtaja neuvottelee uusista linjauksista.

§ 47 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo

- Lämpölaitoksen varavoima
- Myöhästyneet yksityistieavustukset; ei myönnetä
- Terveyskeskuksen huonokuntoiset parvekkeet ja piippuPäätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 48 Muut asiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo

- Kettukalliontien aurauskustannuksiin osallistuminen
- esitetään 125 €/vuosi (sis. alv)
- Rakennustarkastajan lupapäätökset 23.4. -28.5.2020

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Koivisto Markus Käyttäjätunnus on suljettu. Varapuheenjohtaja
Oraluoma Tarmo Käyttäjätunnus on suljettu. Esittelijä
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Keskinen Irja Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Koivisto Juha Tarkastajat
Annala Hanna Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Keskinen Irja Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Pystykoski Tero Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja