Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 4.11.2019

4.11.2019

#778

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2019
Kokouspäivä 4.11.2019
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 19:40
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu
§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 51 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan järjestyksessä yksi nuorisovaltuuston jäsen.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Ilona Uusi-Ristaniemi

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 52 Nuorisokeskus Marttisen vierailu - nuorten osallisuus

Nuorisokeskus Marttisesta saapuu hanketyöntekijä Satu Hotari esittelemään Nuorten ääni kuuluviin osallisuuden edistämisellä ja tiedolla johtamisella -hanketta sekä keskustelemaan nuorten osallisuudesta. Hanke tulee esittelemään nuorten osallisuuden kokemuksia ja osallisuuden kokemusta kunnan valtuuston kokokseen maanantaina 11.11.2019.

Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä liittyen kuntatiedon antamiseen nuorten osallisuuden kokemuksista.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto merkitsee asiat tiedokseen ja käydään tarvittava keskustelu.

Asian kokouskäsittely

Paikalla hanketyöntekijä Satu Hotari.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 53 Kysely nuorille

Nuorisovaltuuston yksi tehtävistä on nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja osallistaminen. Nuorten kuuleminen on tärkeää ja yksi keino selvittää nuorten mielipiteitä ja ajatuksia on järjestää kysely. Nuorisovaltuusto päättää toteuttaa kyselyn. Kyselyn teema ja toteutus päätetään kokouksessa.

Nuvan instagram-tilillä on toteutettu yksi kysely kunnan olemassa olevien palveluiden kehittämisestä, siihen ei tullut vastauksia.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää kyselyn teeman sekä toteutustavan.

Asian kokouskäsittely

Kysely päätetään toteuttaa yläkouluikäisille Kihniöläisille nuorille. Kyselyssä tiedustellaan nuorten mielipiteitä ja ajatuksia tapahtumista ja toiminnoista, joita he haluaisivat Kihniöllä järjestettävän tai tarjottavan. Kysely toteutetaan googleforms - tekniikalla ja se jaetaan yhtenäiskoulun Wilmassa yläkoulun oppilaille ja heidän huoltajille. Yläkoulun opettajia pyydetään yhteistyöhön vastauksien saamiseksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 54 Teatterimatkan järjestäminen

Nuorisovaltuusto keskustelee ja päättää nuorten teatterimatkan järjestämisestä. Nuorisovaltuusto kokee tärkeäksi nuorten osallisuuden kulttuurista ja sen tuomasta hyvinvoinnista. Nuorisovaltuuston selvityksen mukaan linja-autokuljetus Tampereelle maksaa noin 400-500 euroa.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää teatterimatkan järjestämisestä ja jakaa järjestämiseen liittyvät tehtävät.

Asian kokouskäsittely

Jaettiin tehtävät. Teatterimatkan ajankohta ja näytös vielä selvittelyssä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 55 Kirjaston kehittäminen

Kihniön kunnankirjasto on pyytänyt nuorisovaltuustolta ideoita ja ajatuksia kirjastotoiminnan kehittämiseen. Nuorisovaltuusto käy asiasta keskustelun ja kirjaa ylös ajatukset ja ideat ja toimittaa ne kirjastolle. Ajatuksia ja ideoita on kysytty myös Nuvan instagramissa, jossa vastauksia ei saatu.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto keskustelee ideoista ja kokoaa ne toimitettavaksi kirjastolle. Lisäksi nuorisovaltuusto miettii keinoja osallistaa myös kunnan muita nuoria ideoinnista.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto esittää kirjastolle seuraavia ehdotuksia ja ideoita:- omatoimikirjasto - säkkituolit, sohvia, mukava nurkkaus esim. matto, säkkituoleja, pistorasiat joissa ladata puhelinta- väriä väriä!- oleskelutila opiskelulle, hengailulle- tila jossa voi myös keskustella- korkeita pöytiä - erilaisia, pirteitä pöytiä... uudet kalusteet- lainattavat chromebookit 2-3 kpl (lainattavaksi kirjaston sisällä)

- kirjailijavierailijoita (myös tiedekirjallisuus?)- lautapelitapahtumat - isommalla mainostamisella -> pidempi aikaväli- kirjakahvila/- kaakao (nuva voisi olla mukana järjestämässä)

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 56 Tiedotusyhteistyö kesätyötuesta

Kihniön kunnanhallitus esittänyt Kihniön nuorisovaltuustolle, voisiko nuorisovaltuusto kampanjoida ja tiedottaa nuoria ja yrityksiä liittyen kunnan tarjoamaan nuorten kesätyötukeen ja sen nostoon.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää osallistua tiedottamiseen ja päättää tiedottamisen tavoista ja muodoista sekä mahdollisesta muusta kampanjoinnista asiaan liittyen.

Asian kokouskäsittely

Keskusteltiin mahdollisuudesta toimia yhteistyössä 4H yhdistyksen kanssa esim. kesätyötorin järjestämsieksi yhtenäiskoululla. Asian käsittely jätettiin pöydälle lisäselvitysten saamiseksi.

Päätös Asia jätettiin pöydälle.
§ 57 Muut asiat

Nuorisovaltuusto saa tiedokseen ja käy keskustelun ja tekee tarvittavat päätökset muista esiin tulevista asioita.

mm. Nuorisovaltuuston liittokokous lahdessa, yhteismatka Parkanon kanssa, maakunnalliset kuulumiset, lautakuntakuulumiset.

Päätösehdotus

Käydään asioista tarvittavat keskustelut.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Autio Marko Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Kärki Jarkko Osallistujat