Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

28.8.2019

#697

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2019
Kokouspäivä 28.8.2019
Kokouksen alkuaika 13:00
Kokouksen päättymisaika 15:40
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 28.8.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 29.8.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta päätti kuulla kunnanjohtajaa klo 13.00 alkaen. Esityslistan kohta 5 § päätettiin käsitellä ennen esityslistan kohtaa 4 §.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätöksen lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Hellgren Jussi Puheenjohtaja
Soininen Kalle Varapuheenjohtaja
Koivisto Juha Osallistujat
Risku Mailis Osallistujat
Ojala Teemu Varajäsenet
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja