Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 2.9.2019

2.9.2019

#692

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2019
Kokouspäivä 2.9.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:30
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu
§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu toimitettu 20.8.2019.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 46 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja kiertävän systeemin mukaan. Vuorossa Jemina Ylilankoski.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 47 Grafittitapahtuman kustannukset

Keväällä 2019 Nuorisovaltuusto järjesti yhdessä Museorautatieyhdistyksen kanssa grafittimaalaustapahtuman Kihniön yhtenäiskoulun yläluokkalaisille. Teemana maalauksissa oli Kihniö 100- vuotta. Nuorisovaltuusto osallistui tapahtuman järjestelyihin. Lisäksi nuorisovaltuusto päättää, että nuorisovaltuusto kattaa määrärahastaan tapahtuman kustannukset, joita syntyi maaleista ja maalausalustoista. Kustannuksia kertyi yhteensä noin 420 euroa.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto hyväksyy arvion mukaiset kustannukset ja päättää käyttää siihen määrärahojaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 48 Uuden valtuuston valinnan valmistelut

Nuorisovaltuuston toimikaudeksi on toimintasäännössä päätetty 1 vuosi. Uuden valtuuston toimikausi alkaa vuosittain 1. helmikuuta. Uuden nuorisovaltuuston valinta järjestetään ennen edellisen valtuustokauden päättymistä. Nuorisovaltuusto päättää valtuustokauden aikana millä tavalla uusien jäsenten valinta suoritetaan.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää aloittaa uuden valtuuston valitsemisen valmistelut tiedustelemalla ehdokkaita peruskoulun ja 2. asteen koulujen oppilailta. Tiedustelu hoidetaan henkilökohtaisesti sekä wilman kautta tiedottamalla. Lisäksi nuorisovaltuuston edustajia vierailee peruskoulun yläluokissa esittäytymässä marraskuun aikana. Valintatavasta päätetään, kun ehdokasasettelu on valmis. Vaalit järjestetään, mikäli innokkuutta löytyy enemmän, kuin mahdollisia paikkoja on.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 49 Muut asiat

Käsitellään muut ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy keskustelut esiin otetuista asioista ja tekee tarvittavat päätökset.

Aiheena mm.

Kunnan talousarvio

Katufestareilla toteutetun kyselyn tulokset

Hyvinvointiviikko

Kihniö 100- vuotta juhlavuosi kuulumiset ja ideat

Tapahtumat / retket

Maakunnalliset kuulumiset

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto keskusteli kunnan talousarviosta. Nuorisovaltuusto toivoo, että kunnan taloussuunnittelussa otetaan huomioon nuorisovaltuuston toimintamahdollisuudet. Lisäksi nuorisovaltuusto haluaa korostaa liikuntapaikkojen ja kirjaston merkitystä nuorten hyvinvoinnille ja toivoo, että taloussuunnittelussa mahdollistetaan näiden monipuolinen toiminta. Nuorisovaltuusto toivoo myös, että sivistyspuolen taloussuunnitelussa otetaan huomioon mahdollisuus toteuttaa kouluruokasuositusten mukaista kouluruokailua (esim. kasvisruokailu).

Nuorisovaltuusto toteutti katufestareilla kyselyn kunnan nuorien toiveista nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuusto kävi läpi kyselyn tulokset ja merkitsee ne tietoonsa saatetuksi.

Nuorisovaltuusto keskusteli Hyvinvointiviikosta ja sen teemoista. Keskusteltiin mahdollisuutta tarjota hedelmiä jälkiruuaksi sekä mahdollisen luennon järjestämisestä nuorille (aiheena esim. päihteet, itsetunto tms.). Lisätään ruokalassa ja ruokalan edustalla informaatiota terveellisestä ruuasta esim. julisteiden avulla.

Keskusteltiin Kihniö 100- vuotta juhlavuodesta tarkoituksena ideoita mahdollista tapahtumaa nuorille. Suunniteltiin some-kampanjaa liittyen kihniön kehumiseen. Kampanja aloitetaan tammikuussa. Ideointia jatketaan. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat työryhmän kokoontumisiin ja välittävät tietoa.

Keskusteltiin teatteriretken järjestämisestä ja lähdetään selvittämään mahdollisia esityksiä.

Käytiin läpi muut ajankohtaiset asiat. Tiia Hylkinen esitteli maakunnan kuulumisia ja esitteli nuorille järjestettäviä maakunnallisia leirejä, jonne mahdollisuus osallistua. Käytiin läpi Eurooppa- viikon some-kampanjan tulokset. Emilia kertoi kuulumisia nuorisovaihtoon liittyen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Autio Marko Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Yli-Lankoski Jemina Osallistujat