Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

24.5.2019

#609

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2019
Kokouspäivä 24.5.2019
Kokouksen alkuaika 18:30
Kokouksen päättymisaika 19:30
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 24.5.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 27.5.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mervi Alkkiomäki ja Taina Hollo. Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 27.5.2019-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 18 Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys päättyy tiistaina 21.5.2019. Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjat on tarkastettava keskusvaalilautakunnan kokouksessa siten, että perjantaina 24.5.2019 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään siinä käsitellä. Ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavasta tarkastuksesta keskusvaalilautakunta päätti 7.3.2019 pidetyssä kokouksessa.

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan tarkastetaan mm., että

- keltaisten lähetekirjeiden sisällä oleva ruskea vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää

- lähetekirjeessä on äänestäjän allekirjoitus ja vaalitoimitsijan allekirjoitus

- merkitään hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä pöytäkirjaan (sisältää myös kirjeäänestyksen)

-tiedot merkitään tuloslaskentajärjetelmään viimeistään 25.5.2019 klo 17 mennessä

Hyväksytyt vaalikuoret pakataan sadan kappaleen nippuihin, paketoidaan ja sinetöidään odottamaan Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle toimittamista.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja päättää niiden hyväksymisestä.

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunnalle oli saapunut yhteensä 332 ennakkoäänestysasiakirjaa (joista 1 kirjeäänestys), jotka kaikki hyväksyttiin. Äänestysprosentiksi tuli 20 %.

Vaalikuoret erotettiin lähetekirjeistä ja pakattiin sadan kappaleen nippuihin, paketoitiin ja sinetöitiin sekä talletettiin seuraavana päivänä tapahtuvaa Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle toimittamista varten.

§ 19 Muut asiat

Ennakkoäänestyksen vaalikuoret toimitetaan vaalipiirilautakunnan järjestämällä kuljetuksella Tampereelle lauantaina 25.5.2019. Keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii äänten luovuttamisesta.

Väestörekisterikeskuksen kirje: Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Alkkiomäki Mervi Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat