Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

21.5.2019

#589

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2019
Kokouspäivä 21.5.2019
Kokouksen alkuaika 13:00
Kokouksen päättymisaika 16:20
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.5.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 22.5.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätöksen lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Hellgren Jussi Puheenjohtaja
Keso Vesa Pöytäkirjanpitäjä
Koivisto Juha Osallistujat
Risku Mailis Osallistujat
Uusitalo Elena Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Ojala Teemu Varajäsenet
Liukku Petri Muu osallistujat
Mäkelä Kristiina Muu osallistujat
talous- ja hallintojohtaja