Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

12.4.2019

#526

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2019
Kokouspäivä 12.4.2019
Kokouksen alkuaika 18:30
Kokouksen päättymisaika 19:30
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 12.4.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 15.4.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osanottajat.

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarkko Peltomäki ja Timo Talasoja. Pöytäkirja tarkastetaan 12.4.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 15.4.2019-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 14 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyy tiistaina 9.4.2019. Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjat on tarkastettava keskusvaalilautakunnan kokouksessa siten, että perjantaina 12.42019 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään siinä käsitellä. Ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavasta tarkastuksesta keskusvaalilautakunta päätti 7.3.2019 pidetyssä kokouksessa.

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan tarkastetaan mm., että

- keltaisten lähetekirjeiden sisällä oleva ruskea vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää

- lähetekirjeessä on äänestäjän allekirjoitus ja vaalitoimitsijan allekirjoitus

- merkitään hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä pöytäkirjaan (sisältää myös kirjeäänestyksen)

-tiedot merkitään tuloslaskentajärjetelmään viimeistään 13.4.2019 klo 17 mennessä

Hyväksytyt vaalikuoret pakataan sadan kappaleen nippuihin, paketoidaan ja sinetöidään odottamaan Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle toimittamista.

Liitteenä tulosraportti

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja päättää niiden hyväksymisestä.

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunnalle oli saapunut yhteensä 717 ennakkoäänestysasiakirjaa, jotka kaikki hyväksyttiin. Äänestysprosentiksi tuli 43,3 %.

Vaalikuoret erotettiin lähetekirjeistä ja pakattiin sadan kappaleen nippuihin, paketoitiin ja sinetöitiin sekä talletettiin seuraavana päivänä tapahtuvaa Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle toimittamista varten.

§ 15 Vaalien tekninen tuki

Keskusvaalilautakunta nimesi kokouksessaan 7.3.2019 kevään vaalien teknisen tuen vastaavaksi it-päällikön. It-päällikkö siirtyi muihin tehtäviin 1.4.2019 alkaen, joten hänen tilalleen tekniseen tukeen tulee nimittää uusi toimia.Päätösehdotus

Kihniön kunnan kevään 2019 vaalien tekninen tuki hoidetaan IPP Oy:n kautta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Peltomäki Jarkko Tarkastajat
Talasoja Timo Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat