Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 7.5.2024

7.5.2024

#5132

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2024
Kokouspäivä 7.5.2024
Kokouksen alkuaika 16:04
Kokouksen päättymisaika 16:56
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu / Etä
§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Moona Koskinen. Pöytäkirja tarkastetaan 7.5.2024 ja pidetään nähtävänä 8.5.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Moona Koskinen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 24 Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Käsitellään ehdotusta Kihniön lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaksi. Nuorisovaltuusto antaa lausunnon kunnanhallitukselle suunnitelmasta.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto antaa lausunnon kunnanhallitukselle suunnitelmasta.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston lausuntokohdat kunnanhallitukselle lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta on:

Terveellisten elintapojen edistäminen:Nuorisovaltuusto näkee tärkeäksi aamupalan tarjoamisen jatkamisen Kihniön yhtenäiskoulussa.

Ruokailon parantamiseksi koululla voisi olla jälkiruokaa tarjolla esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Turvallinen elinympäristö:

Päihdevalistusta enemmän yleisesti esimerkiksi yleisillä luennoilla ja valistushetkillä koulussa

Osallisuus ja vaikuttaminen:

Oppilaille keväisin pidettävä lukuvuosikysely koulusta. Tavoitteena koulun toiminnan kehittäminen.

Turvalliset tilat ja toiminta:

Nuorisovaltuusto toteaa nuorisotilan säilyttämisen Kihniöllä tärkeäksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Vilja Lankinen, kunnanhallitus
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Latvajärvi Arttu Pöytäkirjanpitäjä
Ahola Emma Osallistujat
Aittoniemi Niklas Osallistujat
Hirviniemi Metta Osallistujat
Hulkkonen Oskari Osallistujat
Kilic Ada Osallistujat
Koivisto Neea Osallistujat
Koskinen Moona Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat
Uusitalo Ada Osallistujat
Virtanen Vili Osallistujat
Yli-Kärkelä Minka Osallistujat