Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 20.3.2019

20.3.2019

#486

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2019
Kokouspäivä 20.3.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:16
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 20.3.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön yhtenäiskoulu ja kunnan nettisivut 21.3.2019
Allekirjoittajan nimi Amalia Yli-Kärkelä
Allekirjoittajan titteli puheenjohtaja
§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 35 Lausunto Kihniön keskustan elävöittämishankkeeseen

Selvitystyössä on hyvin osallistettu eri-ikäisiä kuntalaisia sekä vapaa-ajan asukkaita. Tällainen toimintatapa on jatkossakin suositeltava, sillä se osallistaa kuntalaisia ja ottaa huomioon myös lasten ja nuorten osallistamisen oman ympäristönsä kehittämiseen. Ajan myötä se vaikuttaa myös lasten ja nuorten omaan kiinnostukseen osallistua ja vaikuttaa.

Nuorisovaltuuston näkemyksen mukaan OP puiston uimarannan suhteen nuorisovaltuusto yhtyy teknisen lautakunnan näkemykseen.

Nuorisovaltuusto keskusteli tiealueen muutoksista turvallisuuden ja käytännöllisyyden näkökulmasta. Nuorisovaltuusto pohti viheralueen rakentamista tielle erityisesti tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta, eikä näe sille välitöntä tarvetta. Nuorisovaltuuston mukaan tien pinnan kunnostus olisi ensisijaista viherrakentamiseen nähden. Kadun kaventamisen ei katsota vaikuttavan tien turvallisuuteen.

Vanha puukoulu tulisi purkaa pois. Piha-alueen muuttaminen puistomaisemmaksi on kannatettavaa, samoin liikuntavälineiden lisääminen alueelle. Skeittirampin sijasta nuorisovaltuusto kehoittaa pohtimaan muita vaihtoehtoja.

Nuorisovaltuusto muistuttaa, että urheilukenttä on osa katukuvaa ja toivoo edelleen myös sen ehostamista osana keskustan elävöittämishanketta. Urheilukenttä on rapistunut monelta osalta ja sen viihtyyteen sekä käytettävyyteen tulisi panostaa osana elävöittämishanketta. Varsinkin kesäisin toiminta urheilukentällä on aktiivista ja kerää paikalle myös ulkopaikkakuntalaisia. Kentän käytettävyyttä ja ulkoasua lisäisi mm. uudistettu pinta.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto hyväksyy lausunnon ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
§ 36 4H:n katufestarit - yhteistyö

Nuorisovaltuusto on keskustellut yhteistyöstä 4H:n katufestivaalien toteuttamisessa perjantaina 24.5.2019. Nuorisovaltuuston panos katufestivaalien järjestämiseen voisi olla paikkojen kuntoon laittamisessa, kasaamisessa jne. sekä loppusiivouksessa. Lisäksi nuorisovaltuustolla on mahdollisuus halutessaan pitää festareilla omaa toimintapistettä tms.

Katufestivaalien ohjelmistossa tänä vuonna mm. tubettaja Niko ja Santtu, katusählyä, meikkausta ja tanssiesityksiä. Samaan aikaan järjestetään iltatori M-marketin piha-alueella.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto katsoo tilaisuudessa mahdollisuuden lisätä nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, joten nuorisovaltuusto päättää järjestää tilaisuudessa kyselyn nuorille, joko tietystä aiheesta tai kartoittamalla yleisesti nuorten toiveita esimerkiksi toiminnasta, tärkeistä asioista tms.

Muusta osallistumisesta nuorisovaltuusto päättää myöhemmin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 37 Kihniön edustajan valitseminen Pirkanmaa2021-nuorisotyöryhmään ja nuorisofoorumiin

Pirkanmaalla on käynnistetty Nuorten Ääni Pirkanmaalla - hanke. Nuorten Ääni Pirkanmaalla- hankkeen myötä Pirkanmaalle on tarkoitus perustaa maakunnallinen nuorisovaltuusto sekä tukea kunnallisten nuvien toimintaa. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus kehittää koko maakunnassa lasten ja nuorten vaikuttamis- ja osallistumiskokonaisuutta niin, että mukaan vaikuttamaan saadaan mahdollisimman moni eri elämäntilanteessa oleva lapsi ja nuori.

Ennen varsinaista maakunnallista nuorisovaltuustoa perustetaan vuodelle 2019 Pirkanmaa2021- Nuorisotyöryhmä. Työryhmä keskustelee uudistuksen eri teemoista asiantuntijoiden kanssa ja tuo nuorten äänen esiin jo maakuntauudistuksen valmistelussa. Nuorisotyöryhmä kootaan Pirkanmaan kuntien nuorisovaltuustojen edustajista sekä seitsemästä avoimesta paikasta.

Yksi esimerkki jo toimivasta yhteistyöstä on Pirkanmaan nuorisofoorumi. Kyseessä on nuvalaisten ja nuvaohjaajien yhteinen (usein lauantaina pidetty) koulutus/verkostopäivä, joita on yleensä ollut 2 kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Aikaisemmin nuorisofoorumin järjestämisen koordinointi kuului Tampereen seutukunnallisen nuorisotyön koordinaattorille, mutta tämän hankkeen myötä koordinointi vastuu siirtyy hankkeelle.

Seuraava nuorisofoorumi ja Pirkanmaa2021-nuorisotyöryhmä 11.5.2019.
Edustajan matkakustannukset korvataan nuorisovaltuuston budjetista toteutuneiden kulujen mukaan.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää nimetä edustajakseen Pirkanmaa 2021- nuorisotyöryhmään Tiia Hylkisen ja nuorisofoorumiin Jemina Yli-Lankosken ja korvata toteutuneet matkakulut nuorisovaltuustolle varatusta määrärahasta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 38 Muut asiat

Nuorisovaltuusto käsittelee tai merkitsee tiedokseen muut

esillä tiedoksi mm. asiat:

- nuorisoviikko vko 18 (29.4. - 3.5.2019)
- nuorisovaihto
- mahdollisten yhteistyökuvioiden pohdinta

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy asioista tarvittavat keskustelut ja merkitsee ne tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Autio Marko Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Kärki Jarkko Osallistujat
Yli-Lankoski Jemina Osallistujat