Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

14.2.2024

#4691

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2024
Kokouspäivä 14.2.2024
Kokouksen alkuaika 13:08
Kokouksen päättymisaika 14:20
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 14.2.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 15.2.2024
Allekirjoittajan nimi Anna Kiviholma
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Johanna Lintula ja Kirsti Nieminen. Pöytäkirja tarkastetaan 14.2.2024 ja pidetään nähtävänä 15.2.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Kirsti Nieminen poissa ja Johanna Lintula osallistui kokoukseen etäyhteyksin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Välimäki ja Kosti Kuusisto.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Asia poistettiin esityslistalta
§ 4 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely ikäihmisten toimintakyvyn, kotona pärjäämisen ja omaishoitajien tukemisen kehittämisestä

THL pyytää kuntien vanhusneuvostoja vastaamaan kyselyyn, jolla kartoitetaan kehittämistarpeita ja -keinoja, joilla edistää iäkkäiden hyvinvointia ja terveyttä, toimintakykyä, kotona pärjäämistä sekä tuetaan omaishoitajia. Kerättyä tietoa hyödynnetään terveyden edistämisen määrärahahaun valmisteluissa.

Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu, että kuntien terveyden edistämisen määrärahaa lisätään ja se kohdennetaan ikäihmisten toimintakyvyn, kotona pärjäämisen ja omaishoitajien tukemiseen. Valtion osoittamalla terveyden edistämisen määrärahalla tuetaan terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita. Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille.

Vastauksia pyydetään 16.2.2024 mennessä

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa yhteisen vastauksen kyselyyn ja käy keskustelua aiheesta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 5 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Lähitori Kihniössä
  • Gubben esittely
Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee muista ajankohtaisista asioista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Niemenmaa Nina Puheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Kuusisto Kosti Tarkastajat
Välimäki Erkki Tarkastajat
Koivistoinen Anne-Maria Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Lintula Johanna Osallistujat
Välimäki Erkki Osallistujat