Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 3.5.2023

3.5.2023

#3730

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2023
Kokouspäivä 3.5.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:50
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu / Etä
§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Siiri Rinneheimo. Pöytäkirja tarkastetaan 5.5.23 ja pidetään nähtävänä 5.5.23 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Siiri Rinneheimo.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 23 Kouluruokakyselyn tulokset

Käydään läpi kouluruokakyselyn tulokset.

Päätösehdotus

Käsitellään tulokset kokouksessa ja päätetään jatkotoimista.

Asian kokouskäsittely

Tulokset käsitellään yhdessä nuvalaisten ja koulun keittäjien kanssa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kihniön yhtenäiskoulun keittäjät
§ 24 Liikuntapuiston avajaisiin osallistuminen

Käydään läpi 26.5.2023 pidettävistä liikuntapuiston avajaisista Nuvan osallistumista.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuustolla on oma piste liikuntapuiston avajaisissa.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto pitää omaa pistettä, jossa pyydetään ideoita nuvan toimintaan ja jaetaan infoa nuvasta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 25 Muut asiat

Esitellään kansainvälistä nuorisotyötä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.
Käydään läpi lautakuntakuulumiset ja maakunnan nuvan asiat.

Käydään läpi muut tarvittavat asiat.

Päätösehdotus

Käydään asioista keskustelu kokouksessa.

Asian kokouskäsittely

Tiedustellaan Parkanon nuvan kiinnostusta yhteistyöhön yhteiseen kansainväliseen nuorisotyöhankkeeseen liittyen.

Käytiin läpi maakunnan nuvan asiat.

Keskusteltiin Megazone-retkestä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Nordström Hanna Kunnanedustaja
Kärkelä Emilia Puheenjohtaja
Virtanen Vili Varapuheenjohtaja
Latvajärvi Arttu Pöytäkirjanpitäjä
Koivisto Neea Osallistujat
Rinneheimo Siiri Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat
Yli-Kärkelä Minka Osallistujat