Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 21.2.2023

21.2.2023

#3469

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2023
Kokouspäivä 21.2.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:02
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu / Etä
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.2.2023
§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Toimintasäännön mukaan kokous on päätösvaltainen, kun 1/3 jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokous on päätösvaltainen

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Siiri Rinneheimo. Pöytäkirja tarkastetaan 21.2.2023 ja pidetään nähtävänä 22.2.2023 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Päätettiin pöytäkirjantarkastaja.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 14 Tulevien tapahtumien suunnittelu

Nuorisovaltuusto suunnittelee tulevia tapahtumia ja niiden mahdollisia ajankohtia.

Päätösehdotus

Käydään asioista tarvittava keskustelu ja päätetään tulevista tapahtumista.

Asian kokouskäsittely

Sovittiin lautapeli-illan järjestämisestä yhdessä kirjaston kanssa. Lisäksi järjestetään Megazone-peliin retki.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 15 Muut asiat

Pirha:n nuorisovaltuuston edustaja kertoo kuulumiset maakunnan nuvan kokouksesta. Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätösehdotus

Käydään asioista tarvittava keskustelu ja merkitään asiat tietoon saatetuiksi.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja kertoi kuulumiset maakunnan nuvan kokouksesta. Keskuteltiin luottamustoimien vaitiolovelvollisuuden velvoitteita. Lisäksi mietittiin Nuva:n riippumattojen sijoituspaikkaa. Sovittiin seuraavaksi kokousajankohdaksi 28.3.2023 klo 17.00.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kärkelä Emilia Puheenjohtaja
Virtanen Vili Varapuheenjohtaja
Latvajärvi Arttu Pöytäkirjanpitäjä
Koivisto Neea Osallistujat
Rinneheimo Siiri Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat