Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

23.11.2022

#3111

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 12/2022
Kokouspäivä 23.11.2022
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 17:45
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 23.11.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 25.12.2022
Allekirjoittajan nimi Johanna Kujansuu
Allekirjoittajan titteli vt.Tekninen johtaja
§ 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.
§ 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Vierre Ulla ja Korkiakoski Mika. Pöytäkirja tarkastetaan 23.11.2022 ja pidetään nähtävänä 25.11.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 102 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2023

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2023, taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 ja talousarvioteksti vuodelle 2023.


Liite 1 talousarvioesitys vuodelle 2023, suunnitelmavuodet 2024-2025 ja talousarvioteksti 2023.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen teknisen lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 sekä talousarvioteksti 2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 103 Talouden toteuma 1.1. - 30.9.2022

Teknisen lautakunnan menojen toteumaprosentti on 83,8 ja tulojen toteuma 94,1. Toimintakate 61,5%.

Oheismateriaalina toteumavertailu.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2022.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 104 Muut asiat
  • Rakennustarkastajan päätökset 23.9. - 17.11.2022
  • Vastaanottohalli: aloitetaan suunnittelu; suunnittelutoimikuntaan valitaan rakennusjaosto, tekninen johtaja ja toimistoinsinööri
  • Paloaseman ja kunnanviraston ulkovalaistukset
  • Seuraava kokous 14.12.2022
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Vierre Ulla Tarkastajat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Annala Taija Varajäsenet
Korkiakoski Mika Varajäsenet
Peltomäki Jarkko Varajäsenet
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja