Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 29.9.2022

29.9.2022

#2976

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2022
Kokouspäivä 29.9.2022
Kokouksen alkuaika 14:15
Kokouksen päättymisaika 14:27
Kokouspaikka Teams- kokous
§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Valitaan tarkastajaksi Siiri Rinneheimo Pöytäkirja tarkastetaan 30.9 ja pidetään nähtävänä 30.9. alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 14 Teknisen lautakunnan edustajan valinta

Nuorisovaltuustolla on oikeus asettaa edustajansa lautakuntiin. Emma Pystykoski on myönnetty ero nuorisovaltuustosta ja hänen tilalleen tekniseen lautakuntaan tulee valita uusi edustaja.

Päätösehdotus

Valitaan tekniseen lautakuntaan edustajaksi Olivia Shemeikka. Varaedustajina toimivat muut nuorisovaltuuston jäsenet.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi tekninen lautakunta, valitut
§ 15 Muut asiat
Nuorisovaltuusto käy keskustelua muista esille tulevista asioista
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy tarvittavat keskustelut, kirjaa muistiin ja merkitsee tiedokseen tarvittavat asiat.

Asian kokouskäsittely

- liikuntapuiston avajaisten siirtyminen. Tubettajan hankinnan eteneminen. Tarjous saatu- elokuva- ilta kirjastolla 6.10 klo 18:00. Mahdollisimman moni paikalle. Alussa ja lopussa tuolien siirtelyä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Latvajärvi Arttu Kunnanedustaja
Yli-Kärkelä Minka Puheenjohtaja
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Koivisto Neea Osallistujat
Rinneheimo Siiri Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat