Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta 2021-2025

4.10.2022

#2960

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 8/2022
Kokouspäivä 4.10.2022
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:30
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 5.10.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 10.10.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Koskinen ja Marketta Malin. Pöytäkirja tarkastetaan 5.10.2022 ja pidetään nähtävänä 10.10.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Koskinen ja Marketta Malin.

§ 76 Kirjaston kirjahankinnat

Sarastia on tehnyt hankintapäätöksen Kirjaston kirjat ja niihin liittyvät AV-materiaalit hankintaportaalitilauksina kilpailutuksesta perjantaina 26.08.2022 ja päätöksen valitusaika on päättynyt pe 09.09.2022. Sopimustoimittajiksi on valittu Kirjavälitys Oy ja Suomen Kirjastopalvelu Oy.

Sarastia on myös tehnyt käyttöoikeussopimuksen Woima Services Oy portaalitoimittajan kanssa, joka on määräaikainen ajalla 29.08.2022-31.10.2026. Kirjastot voivat hankkia hankintaportaalin käyttöönsä ja hyödyntää sitä sopimusajan tällä Sarastian käyttöoikeussopimuksella. Woima Services Oy laskuttaa portaalin asennuskustannukset sekä tilausten perusteella laskutettavat nidekohtaiset kustannukset suoraan asiakkaalta.

Kihniön kunta on ollut tähän asti kirjastoaineiston kilpailutuksessa optioasiakkaana.

Päätösehdotus

Kihniön kunta

1. päättää liittyä Sarastian tekemään hankintapäätökseen Kirjaston kirjat ja niihin liittyvät AV-materiaalit hankintaportaalitilauksina ajalle 29.08.2022-31.10.2026. Sopimustoimittajat ovat Kirjavälitys Oy ja Suomen Kirjastopalvelu Oy

2. hankkii Woima Services Oy:n hankintaportaalin käyttöönsä ja hyödyntää sitä tällä Sarastian käyttöoikeussopimuksella ajalla 29.08.2022-31.10.2026.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 77 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.08.2022

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 84,8 ja menojen toteutumaprosentti on 64,3. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 59,9.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 78 Sivistystoimenjohtajan tehtävien hoito

Kihniön kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.09.2022 eriyttää sivistystoimenjohtajan tehtävät yhtenäiskoulun rehtorin virasta. Kunnanhallitus antoi sivistyslautakunnalle tehtäväksi valmistella, miten aiemmat sivistystoimenjohtajan tehtävät hoidetaan jatkossa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee asiasta ja valmistelee esityksen kunnanhallitukselle.

Asian kokouskäsittely

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että hyvinvointijohtajan virka laitetaan auki kokonaisena 2.1.2023 alkaen. Tehtäväkuva on vielä muuttuva johtuen mahdollisesti hyvinvointialueen rajapinnan tehtävistä, mutta sivistyslautakunta esittää, että hyvinvointijohtajan tehtävänkuvaan kuuluisi nykyiset sivistystoimenjohtajan tehtävät lisättynä kulttuurisihteerin, hyvinvointikoordinaattorin ja viestintävastaavan tehtävillä.

Sivistyslautakunta esittää edelleen, että tehtäväkuvan tarkentamiseksi perustetaan työryhmä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 79 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 08.09.2022 – 29.09.2022
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 08.09.2022 - 29.09.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Malin Marketta Tarkastajat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Annala Taija Varajäsenet
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
kunnanhallituksen pj.
Leino Lotta Muu osallistujat
nuorisovaltuuston edustaja
Shemeikka Mika Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja