Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

Puheenjohtaja
Jytilä Kirsi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Nieminen Kirsti, Ojala Leena
Osallistujat
Kuivanen Mauri, Kuusisto Kosti, Lintula Johanna, Niemenmaa Nina, Nieminen Kirsti, Ojala Leena, Välimäki Erkki
Muu osallistujat
Perälä Anne
Kokousnumero
2/2022
Kokouspäivä
4.4.2022
Kokouksen alkuaika
14:30
Kokouksen päättymisaika
16:10
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 4.4.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 5.4.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kirsti Nieminen ja Leena Ojala. Pöytäkirja tarkastetaan 4.4.2022 ja pidetään nähtävänä 5.4.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Laaja hyvinvointikertomus, valmistelun tilannekatsaus

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee asiaa.

Edeltävä kohta
§ 21 Laajan hyvinvointikertomuksen painopistealueiden asettaminen
Päätösehdotus

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja toi esille seuraavat huomiot lasuntonaan seuraaviin painopistealueisiin:

  • Terveellisten elintapojen edistäminen

-Järjestetään elintapaohjauksen tilaisuuksia kohdennetuksi ikääntyville

- Ennalta ehkäisevät kotikäynnit tulee säilyttää edelleen

Osallisuus ja vaikuttaminen

- Kannustetaan huolehtimaan ikääntyvien hyvinvoinnista (huoli-ilmoitukset)

Hyvinvointikoordinaattori esitteli asiaa kokouksessa.

Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 9 Toiminnan suunnittelu

Käydään keskustelu mahdollisista tapahtumista kuluvalle vuodelle.

Päätösehdotus

Käydään keskustelu mahdollisista tapahtumista kuluvalle vuodelle ja tehdään päätökset.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Ystävä-toiminnan koulutus järjestetään toukokuussa. Ajankohta tarkentuu lähiaikoina.

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointiseminaari etänä 12.5. klo 12-16

§ 10 Ilmoitusasiat

Eläkeliiton Satakunnan piirin kannanotto: Ikääntyneiden liikkumismahdollisuudet turvattava myös kalliin energian aikana ja mobiilivarmenteella turvaa asiointiin.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.