Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

Puheenjohtaja
Jytilä Kirsi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Nieminen Kirsti
Osallistujat
Kuivanen Mauri, Kuusisto Kosti, Lintula Johanna, Niemenmaa Nina, Nieminen Kirsti, Välimäki Erkki
Muu osallistujat
Perälä Anne
Kokousnumero
2/2022
Kokouspäivä
4.4.2022
Kokouksen alkuaika
14:30
Kokouksen päättymisaika
16:10
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 4.4.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 5.4.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kirsti Nieminen ja Leena Ojala. Pöytäkirja tarkastetaan 4.4.2022 ja pidetään nähtävänä 5.4.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Laaja hyvinvointikertomus, valmistelun tilannekatsaus

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee asiaa.

Edeltävä kohta
§ 21 Laajan hyvinvointikertomuksen painopistealueiden asettaminen
Päätösehdotus

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja toi esille seuraavat huomiot lasuntonaan seuraaviin painopistealueisiin:

  • Terveellisten elintapojen edistäminen

-Järjestetään elintapaohjauksen tilaisuuksia kohdennetuksi ikääntyville

- Ennalta ehkäisevät kotikäynnit tulee säilyttää edelleen

Osallisuus ja vaikuttaminen

- Kannustetaan huolehtimaan ikääntyvien hyvinvoinnista (huoli-ilmoitukset)

Hyvinvointikoordinaattori esitteli asiaa kokouksessa.

Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 9 Toiminnan suunnittelu

Käydään keskustelu mahdollisista tapahtumista kuluvalle vuodelle.

Päätösehdotus

Käydään keskustelu mahdollisista tapahtumista kuluvalle vuodelle ja tehdään päätökset.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Ystävä-toiminnan koulutus järjestetään toukokuussa. Ajankohta tarkentuu lähiaikoina.

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointiseminaari etänä 12.5. klo 12-16

§ 10 Ilmoitusasiat

Eläkeliiton Satakunnan piirin kannanotto: Ikääntyneiden liikkumismahdollisuudet turvattava myös kalliin energian aikana ja mobiilivarmenteella turvaa asiointiin.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.