Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 10.2.2022

10.2.2022

#2413

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2022
Kokouspäivä 10.2.2022
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:54
Kokouspaikka Etäkokous - google meet
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 14.2.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan nettisivut
Aika 15.2.2022
Allekirjoittajan nimi Minka Yli-Kärkelä
Allekirjoittajan titteli puheenjohtaja
§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastetaan päätösvaltaisuus. Toimintasäännön mukaan järjestäytymiskokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään 1/2 jäsenistä. Kokouskutsu toimitettu whatsappissa 4.2.2022.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Nuorisovaltuusto valitsee toimintasäännön mukaisesti yhden pöytäkirjan tarkastajan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen tai etäkokouksissa sovitusti jälkeenpäin. Pöytäkirja julkaistaan tietoverkossa tarkastuksen jälkeen.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastajaksi valitaan Lotta Leino. Pöytäkirja tarkastetaan 14.2.2022 ja pidetään nähtävänä 15.2.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Puheenjohtajiston ja sihteerin valinta

Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle ja siihen valmistelee esityslistan kunnanhallituksen nimeämä nuorisovaltuuston ohjaaja. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan valtuustokaudeksi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston ohjaaja siihen asti, kunnes uusi nuorisovaltuuston puheenjohtaja on valittu.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajaksi Minka Yli-Kärkelä, varapuheenjohtajaksi Emilia Kärkelä ja sihteeriksi Lotta Leino.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi valitut
§ 9 Edustajien ja varaedustajien valinta lautakuntiin ja kunnanvaltuustoon.

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan järjestäytymiskokouksessa valitaan nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin, lukuun ottamatta vaalilautakuntia ja tarkastuslautakuntaa. Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kunnanvaltuustoon. Edustaja osallistuu kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kunnanvaltuustoon, tekniseen lautakuntaan, sivistyslautakuntaan sekä Parkano - Kihniö yhteistoiminta-alueen perusturvalautakuntaan sekä heille varaedustajat.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto valitsee edustajikseen seuraavat Tekninen lautakunta Emma Pystykoski, Sivistyslautakunta Lotta Leino, Perusturvalautakunta Emilia Kärkelä, Kunnanvaltuusto Minka Yli-Kärkelä sekä varaedustajiksi Olivia Shemeikka, Vili Virtanen ja Siiri Rinneheimo.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, yhteistoimita-alueen perusturvalautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, valitut
§ 10 Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toiminnalleen tavoitteita ja päämääriä. Tavoitteet toiminnalle kirjataan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto määrittelee tavoitteet vuodelle 2022 ja laatii niistä toimintasuunnitelman, joka julkaistaan myös pöytäkirjan liitteenä.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto laati liitten 1 mukaisen toimintasuunnitelman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
Liitteet
§ 11 Muut asiat

Nuorisovaltuusto saattaa tiedokseen tai käy keskustelua muista esille tulevista asioista

Päätösehdotus

Käydään asioista tarvittava keskustelu ja merkitään asiat tietoon saatetuiksi.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaa Some-toiminnasta vastaavat henkilöt (Lotta Leino ja Emilia Kärkelä) tukemaan aktiivista tiedottamista.

Ideoitiin yhteistyötä Kirjaston kanssa sekä mahdollisia tapahtumia ja retkiä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Latvajärvi Arttu Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Koivisto Neea Osallistujat
Rinneheimo Siiri Osallistujat
Shemeikka Olivia Osallistujat
Virtanen Vili Osallistujat
Yli-Kärkelä Minka Osallistujat