Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

24.1.2022

#2282

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2022
Kokouspäivä 24.1.2022
Kokouksen alkuaika 10:00
Kokouksen päättymisaika 10:35
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 25.1.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Matti Tarsia ja Jussi Hellgrén. Pöytäkirja tarkastetaan 24.1.2022 ja pidetään nähtävänä 25.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 9 Vaalipäivän äänestyslippujen tarkastuslaskenta
Päätösehdotus

Suoritetaan vaalilain 87 §:n mukaisesti vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta.

Päätöksen lisätiedot

Suoritettiin vaalilain 87 §:n mukaisesti vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta. Todettiin, että aluevaaleissa oli vaalipäivänä äänestänyt 157 miestä ja 157 naista, yhteensä 314, jolloin vaalipäivän äänestysprosentiksi tuli 20,3 %.

Yksi äänestyslippu hylättiin, koska ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa.

Äänestyslippujen yhteismäärä ja jakaantuminen ehdokkaiden kesken oli yhtäpitävä vaalilautakunnan vaalipöytäkirjan kanssa.

Yhteensä aluevaaleissa oli annettu 860 ääntä, joista neljä (4) hylättiin (ennakkoäänestyksessä 3). Hyväksyttyjen äänien määrä oli siten 856. Äänioikeutettujen määrä oli 1550, joten äänestysprosentiksi tuli 55,5 %.

Liitteenä 1 Tallennusraportti

Ehdokaskohtaiset laskelmat ovat pöytäkirjan Liitteenä 2.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kaikkonen Sirpa Puheenjohtaja
Hellgren Jussi Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Hellgren Jussi Tarkastajat
Tarsia Matti Tarkastajat
Marttila Salme Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat
Tarsia Matti Varajäsenet