Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

23.1.2022

#2279

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2022
Kokouspäivä 23.1.2022
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:10
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 23.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 24.1.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Salme Marttila ja Timo Talasoja. Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2022 ja pidetään nähtävänä 24.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 6 Aluevaalien ennakkoäänten laskeminen
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänten laskemisen siten, että edellisessä kokouksessa lähetekirjeistä erotetut ja hyväksytyt vaalikuoret avataan ja äänestysliput ryhmitellään siten, että eri ehdokkaiden hyväksi annetut äänet ovat omina ryhminään.

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunta suoritti ennakkoäänten laskemisen siten, että edellisessä kokouksessa lähetekirjeistä erotetut ja hyväksytyt vaalikuoret avattiin ja äänestysliput ryhmiteltiin siten, että eri ehdokkaiden hyväksi annetut äänet ovat omina ryhminään.

Keskusvaalilautakunta hylkäsi yksimielisesti 3 äänestyslippua seuraavien seikkojen perusteella:

- Ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa.

- yksi tyhjä äänestyslippu

Hyväksyttäviä ääniä oli yhteensä 543

Liitteenä tallennusraportti

Liitteenä hylätyt äänestysliput 3 kpl.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kaikkonen Sirpa Puheenjohtaja
Hellgren Jussi Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Marttila Salme Tarkastajat
Talasoja Timo Tarkastajat
Marttila Salme Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat
Tarsia Matti Varajäsenet