Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

2.12.2021

#2238

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 10/2021
Kokouspäivä 2.12.2021
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 17:39
Kokouspaikka Teams / kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 2.12.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 7.12.2021
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Etäyhteydellä Aho Timo, Kuusela Rami, Silvennoinen Erja, Oraluoma Tarmo, Kärkelä Emilia ja Ojala Janne.

§ 88 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Sillanpää Niina ja Soininen Kalle. Pöytäkirja tarkastetaan 3.12.2021 ja pidetään nähtävänä 7.12.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 89 Teknisen lautakunnan taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Teknisen lautakunnan taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2024 oheisena.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisen taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 90 Asia vedettiin pois listalta
§ 91 Talouden toteuma 1.1.-31.10.2021

Tekninen johtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.10.2021

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Sillanpää Niina Varapuheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Niina Tarkastajat
Soininen Kalle Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Soininen Kalle Varajäsenet
Kärkelä Emilia Muu osallistujat
nuorisovaltuuston edustaja
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja