Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

29.7.2021

#1866

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2021
Kokouspäivä 29.7.2021
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:00
Kokouspaikka Puumilan taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 29.7.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 30.07.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 63 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kosti Kuusisto ja Mikko Nevanperä. Pöytäkirja tarkastetaan 29.07. ja pidetään nähtävänä 30.07. alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kosti Kuusisto ja Mikko Nevanperä.

§ 64 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta

Kihniön sivistystoimen laaja-alaisen erityisopettajan irtisanouduttua, sivistyslautakunta päätti laittaa viran auki toistaiseksi niin, että viran viimeinen hakupäivä on 23.07.2021. Virka oli auki kunnan nettisivuilla, Ylä-Satakunta-lehdessä ja TE-palvelujen sivuilla. Virkaa haki kolme pätevää hakijaa, jotka kaikki kutsuttiin haastatteluun. Yksi kutsutuista perui hakemuksensa ennen haastattelua.

Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan sivistystoimistoon.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Sivistyslautakunnan haastatteluryhmä haastatteli hakijat to 29.07.


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että laaja-alaisen erityisopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan ei valita ketään. Laaja-alaisen erityisopettajan virkaan valitaan määräaikaisesti 01.08.2021 – 31.07.2022 Anne Kannonlahti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 65 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2021-2022

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.06.2021 koulukuljetusten liikennöitsijöiksi Tilausliikenne Rauno Koivukoski Ky:n , Kivineva-yhtiöt Oy:n sekä taksi Tiina Jokiojan. Osa oppilaista kulkee Lamminmäen ajamalla vakiovuorolla Mustaniementien ja Kankarin kautta.

Sopimuskausi on 01.08.2021 - 31.07.2024 + optiovuodet 01.08.2024 - 31.07.2026.

Koulukuljetuslistat ja -kustannusarviot ovat valmistuneet ja ne esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön yhtenäiskoulun oppilaiden koulukuljetusjärjestelyt ja arvioidut koulukuljetuskustannukset lukuvuodelle 2021-2022 sekä valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään

- tekemään kuljetusjärjestelyihin tarvittaessa pienimuotoisia muutoksia.

- allekirjoittamaan liikennöitsijöiden kanssa tehdyt sopimukset lukuvuoden 2021-2022 kuljetuksista

- hyväksymään liikennöitsijöiden laskut lukuvuoden 2021-2022 kuljetuksista.

Esteellisyys Tiina Jokioja
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Jokioja Tiina Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Kuusisto Kosti Tarkastajat
Nevanperä Mikko Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Nevanperä Mikko Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja