Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 25.5.2021

25.5.2021

#1776

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2021
Kokouspäivä 25.5.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:14
Kokouspaikka Hybridikokous: Kihniön yhtenäiskoulu ja meet.
§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Nuorisovaltuuston kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puheenjohtajan lisäksi 1/3 jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 20 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Nuorisovaltuuston pöytäkirjan tarkastaa yksi pöytäkirjantarkastaja. Tarkastaja valitaan kokouksessa aiemmin sovitulla tavalla.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti Lotta Leino. Pöytäkirja tarkastetaan 26.5.2021 ja pidetään nähtävänä 27.5.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 21 Hyvinvointihaasteen suunnittelu ja toteutuksesta päättäminen

Kihniön Kirjasto on pyytänyt nuorisovaltuustoa yhteistyössä kirjaston kanssa toteuttamaan kesän alkuun hyvinvointihaasteen.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto keskustelee haasteen muodosta ja toteutustavasta sekä muusta mahdollisesta sekä päättää toteuttaa hyvinvointihaasteen kokouksessa sovitulla tavalla. Nuorisovaltuusto käynnistää haasteen toteutuksen.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto keskusteli toteutuksesta ja palkinnosta. Nuorisovaltuusto päätti toteuttaa haasteen. Haaste toteutetaan kirjastosta haettavilla lomakkeilla, joissa tehtäviä hyvinvoinnin tukemiseksi. Nuorisovaltuusto laatii haastelomakkeen sekä käy keskuudessaan Whatsapp- keskustelun palkinnosta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 22 Pirsoten paikalliset kehittämishankkeet.

Sote- uudistukseen liittyvä PIRSOTEn alueellinen kehittämistyö on käynnistynyt. Kehittämistyö kattaa oppilashuollon, lapsiperheiden palveluiden, mielenterveyspalveluiden kehittämisen ja palvelupolkujen laadinnan sekä osallisuuden lisäämiseen tähtäävän kehittämisen. Kehittämistyötä avataan ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi sekä halutessaan lausuu tai ottaa kantaa kehittämistyöhön liittyen. Nuorisovaltuuston ajatukset ja kannanotot välitetään kehittämistyöryhmälle sekä otetaan osaksi kehittämistyötä Kihniön kunnan osalta.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto katsoo asian tietoonsa saatetuksi. Keskustelun muistiinpanot otetaan osaksi kehittämistyötä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 23 Muut asiat

Muut mahdolliset esille tulevat asiat, informaatiot, keskustelunavaukset.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto keskusteli nuorten harrastamisen luvallisuudesta punttisalin käytön kohdalla. 2002 ja sitä aiemmin syntyneiden sisäliikunta on lähtökohtaisesti sallittua nykyisissä koronarajoituksissa. Kihniön punttisalilla ko. ikäryhmän harrastaminen kuitenkaan ole vielä ollut mahdollista tämän hetkisten tiedon mukaan. Asiasta päätetään kysyä Kihniön kunnalta ja toivotaan, että punttisali avattaisiin nuorten käyttöön mahdollisimman pian. Liikkuminen ja harrastaminen on tärkeää nuorten hyvinvoinnin kannalta.

Omatoimikirjasto on valmistumassa ja nuorisovaltuusto odottaa sitä innolla. Samalla nuorisovaltuusto toivoo tilan vastuullista ja asiallista käyttöä kaikilta.

Riippumatot haluttaisiin ripustaa kesäksi Puumilan pihapiiriin. Asiasta keskustellaan vielä kunnan teknisen osaston kanssa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Leino Lotta Osallistujat
Yli-Kärkelä Minka Osallistujat