Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

16.6.2021

#1695

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 9/2021
Kokouspäivä 16.6.2021
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 18:35
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 16.6.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 17.6.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarkko Peltomäki ja Timo Talasoja. Pöytäkirja tarkastetaan 16.6.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 17.6.2021-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 43 Kuntavaalin tuloksen vahvistaminen

Vahvistetaan kuntavaalien tulos

Liite 1 Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät ja vertausluvut (arvontojen jälkeen), sekä arvontojen lista

Liite 2 Luettelo valtuutetuista ja varavaltuutetuista (arvontojen jälkeen)

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta valitsee vaalilain 91 §:n mukaisesti vertausluvun mukaisessa järjestyksessä 21 valtuutettua sekä heille varavaltuutetut kuntalain 11 §:n mukaisesti. Keskusvaalilautakunta suorittaa tarvittavat arvonnat. Listaus tasatilanteista ja arvonnan tuloksesta on liitteenä.

Pöytäkirjaan liitetään vaaliohjeen mukaiset tuloslaskentajärjestelmästä otetut raportit.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunta tarkasti 14.6.2021 vaalipäivän tuloksen. Eroja vaalilautakunnan laskelmaan ei ollut. Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen suoritettuaan tarvittavat arvonnat liitteen 1 mukaisesti (listaus tasatilanteista) varsinaiset valtuutetut ja varavaltuutetut liitteen 2. mukaisesti.

Suoritettiin seuraavat arvonnat samalla äänimäärällä olevien ehdokkaiden järjestyksen määräämiseksi ryhmäkohtaisesti:

- Perussuomalaisten ehdokkaat Kaikkonen Sirpa ja Koskinen Jari samalla äänimäärällä 13. Järjestys arvonnassa muuttui. Ryhmän sisällä sijat Kaikkonen 9 ja Koskinen 8, kaikkien listalla sijat 20 ja 24. Valtuutetuksi tuli arvonnan perusteella Jari Koskinen.

-Perussuomalaisten ehdokkaat Nevanperä Mikko ja Rytilä Jaakko samalla äänimäärällä 11. Järjestys arvonnassa säilyi, ryhmän sijat 10 ja 11, kaikkien listalla sijat 26 ja 29.

- Perussuomalaisten ehdokkaat Leinonen-Jokioja Sami ja Niemenmaa Nina samalla äänimärällä 8. Järjestys vaihtui arvonnassa, ryhmän sisällä sijat 13 Niemenmaa ja Leinonen-Jokioja 14. Kaikkien listalla sijat 34 ja 37.

-Perussuomalaisten ehdokkaat Joensuu Mirkka ja Rahkola Jaana ryhmän sijat 16 ja 17, järjestys säilyi arvonnassa. Kaikkien listalla sijat 40 ja 42.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan liitetään lisäksi kuntavaalien tuloksiin liittyvät seuraavat raportit:

Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista

Ryhmittäin ehdokkaiden äänet

Valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut vertausluvuittain

Mitättömät äänestysliput perusteittain

Ehdokkaat vertausluvuittain

Ehdokkaiden äänet, koko kunta

Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain

Äänestysaktiivisuus kunnassa

Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan kunnassa

Tiedoksi Kunnanvaltuusto
§ 44 Vaalirahoitusilmoitus

Vaalirahoitusilmoituksen on kunnallisvaaleissa velvollinen tekemään jokainen valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta.

Vaalirahoitusilmoituksen tekevät kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitut. Kuntavaalien 2021 vaalirahoitusilmoitukset tulee toimittaa tarkastusvirastolle 16.6.–16.8.2021.

Vaalirahoitusilmoitus tehdään VTV:n vahvistamalla lomakkeella. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiointipalvelussa. ks. http://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta muistuttaa valtuutettuja ja varavaltuutettuja ilmoituksen määräajasta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi valtuutetut ja varavaltuutetut
§ 45 Valitusosoitus

Keskusvaalilautakunta antaa valitusosoituksen


Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta antaa valitusosoituksen

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:

1) jokainen asianomaisessa kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja

2) kunnanjäsen.

Muutosta kunnan keskusvaalilautakunnan päätökseen haetaan kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, osoite Raatihuoneenkatu 1, PL 640, 13111 Hämeenlinna, 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalin tulos on julkaistu.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Peltomäki Jarkko Tarkastajat
Talasoja Timo Tarkastajat
Hellgren Jussi Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat
Kalliomäki Raimo Varajäsenet