Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

13.6.2021

#1689

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2021
Kokouspäivä 13.6.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:02
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo ja Kunnanvirasto
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 14.6.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 14.6.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarkko Peltomäki ja Timo Talasoja. Pöytäkirja tarkastetaan 14.6.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 14.6.2021-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 37 Kuntavaalien ennakkoäänten laskeminen

Suoritetaan kunnallisvaalien ennakkoäänten laskeminen vaalilain 85 – 86 §:n mukaisesti.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänten laskemisen siten, että edellisessä kokouksessa lähetekirjeistä erotetut ja hyväksytyt vaalikuoret avataan ja äänestysliput ryhmitellään siten, että eri ehdokkaiden hyväksi annetut äänet ovat omina ryhminään.

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunta suoritti ennakkoäänten laskemisen siten, että edellisessä kokouksessa lähetekirjeistä erotetut ja hyväksytyt vaalikuoret avattiin ja äänestysliput ryhmiteltiin siten, että eri ehdokkaiden hyväksi annetut äänet ovat omina ryhminään.

Keskusvaalilautakunta hylkäsi yksimielisesti 3 äänestyslippua seuraavien seikkojen perusteella:

- Ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa.

Hyväksyttäviä ääniä oli yhteensä 686, joiden jakautuminen ryhmittäin on seuraava:

Suomen Kristillisdemokraatit 93 ääntä

Perussuomalaiset 230 ääntä

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 69 ääntä

Suomen Keskusta 226 ääntä

Kansallinen Kokoomus 29 ääntä

Kyykystä ylös-yhteislista 36 ääntä

Äänten jakautuminen eri puolueiden ja ehdokkaiden kesken ennakkoäänestyksessä ilmenee liitteestä nro 1 ja 2. Liite 3-4 tallennusraportit. Liitteenä hylätyt äänestysliput 3 kpl.

.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Peltomäki Jarkko Tarkastajat
Talasoja Timo Tarkastajat
Hellgren Jussi Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet